CORZAL

SUBSTANCJA CZYNNA: fenmedifam (substancja z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) - 160 g/l (15,95%).

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: burak cukrowy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

Herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, tobołki polne.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)

 • Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraków w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).
 • Maksymalna / zalecana dawka całkowita stosowana w sezonie wegetacyjnym: 6,0 l/ha.
  Środek najlepiej stosować w dawkach dzielonych, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

pierwszy zabieg

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.

drugi zabieg

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.

trzeci zabieg

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Lub

pierwszy zabieg

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: 6-10 dni.

drugi zabieg

 • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Produkty Siedziba Oddziały