CROPVIT CoMo

FORMULACJA: koncentrat nawozowy z wysoką zawartością kobaltu i molibdenu.

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

CECHY PRODUKTU

  • nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości płynnego molibdenu i kobaltu,
  • w szybkim tempie dostarcza roślinom molibden, pierwiastek o dużym plonotwórczym znaczeniu dla roślin,
  • znacząco wspomaga rośliny na glebach o nieuregulowanym odczynie,
  • zwiększa wykorzystanie azotu,
  • wpływa na podniesienie odporności roślin na chłody i suszę,
  • wpływa na syntezę hormonów roślinnych odpowiedzialnych za przejście w spoczynek zimowy,
  • zawarty w nawozie kobalt zwiększa plonowanie roślin oraz przyczyna się do wzrostu koncentracji białka.

dostępne opakowania

  • 1l

O PRODUKCIE

Cropvit CoMo to płynny całkowicie bezpieczny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości molibdenu (134 g/l) przeznaczony do nawożenia roślin rolniczych, sadowniczych a także warzywniczych. Dodatkowo w swoim składzie zawiera Kobalt (13,4 g/l) w postaci chelatu EDTA.

Molibden to pierwiastek wchodzący w skład enzymu reduktazy azotanowej, który bierze udział w redukcji pobranych przez roślinę azotanów (proces ten jest niezbędny aby wbudować azot w struktury białkowe)
W roślinach niedożywionych molibdenem dochodzi do nadmiernego stężenia azotanów co przekłada się na zwiększenie ich wrażliwości na mróz.

Niedobór molibdenu ogranicza efektywność azotu i przygotowanie roślin do zimy. Pierwiastek ten uczestniczy w procesie syntezy naturalnego hormonu – kwasu abscysynowego, biorącego udział w procesie przechodzenia roślin  w stan spoczynku zimowego.

Molibden jest najsłabiej pobierany na glebach o nieuregulowanym, zakwaszonym pH. Dodatkowymi czynnikami ograniczającymi jego dostępność są: stosowanie nawozów zakwaszających (m.in. siarczan amonu), niedobór fosforu i wysoka zawartość żelaza w glebie oraz susza.

Profilaktyczne stosowanie nawozu w okresie jesienno-wiosennej wegetacji przyspiesza tempo wzrostu roślin, poprawia przetwarzanie i zwiększa wykorzystanie azotu, wspomaga wiązanie azotu atmosferycznego przez rośliny bobowate,
zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury, suszę i choroby. Zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu. Stosując nawóz interwencyjnie w szybkim tempie skutecznie niwelujemy brak molibdenu w roślinie.

 

SKŁADNIKI POKARMOWE

   

% m/m

g/l

Kobalt (Co) (EDTA)      

rozpuszczalny w wodzie

1,00

13,40

Molibden (Mo)     

rozpuszczalny w wodzie

10,00

134,00

 

TERMINY I DAWKI

Uprawa

Zalecana  liczba zabiegów

Zalecane terminy stosowania

Zalecana dawka (l/ha)

Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)


Zboża


1 - 2

Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego.

Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kłoszenia.


0,1 - 0,15


200 - 300


Rzepak


2 - 3

Jesień – od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego.

Wiosna – od fazy ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia.

0,1 - 0,2

200 - 300

Kukurydza

1 - 2

Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.

0,1 - 0,2

200 - 300

Buraki

1 - 2

Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.

0,1 - 0,2

200 - 300

Ziemniaki

1 - 2

Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.

0,1 - 0,2

200 - 300


Rośliny bobowate


2 - 3

Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.

Zalecany zabieg w fazie 3-5 liści właściwych oraz w czasie wzrostu pędu.


0,2 - 0,3


200 - 300

Drzewa i krzewy owocowe


1 - 2

Profilaktycznie – stosować w całym okresie wegetacji.

Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.


0,1 - 0,2


400 - 1000

Warzywa

1 - 2

W okresie szybkiego wzrostu roślin.                         

0,15 - 0,2

300 - 500

Warzywa kapustne

1 - 2

I – W fazie 4-8 liści, II – W fazie wiązania główek.

0,15 - 0,2

300 - 500


Użytki zielone


1 - 2

Od ruszenia wegetacji roślin.

Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.


0,1 - 0,15


200 - 300

CROPVIT CoMo

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały