CYPRODEX 300 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: cyprodynil (substancja z grupy anilinopirymidyn) – 300 g/l (29,87%)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

ZASTOSOWANIE: jabłoń

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#parch jabłoni

dostępne opakowania

  • 1l

  • 5l

O PRODUKCIE

Cyprodex 300 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w celu zwalczania parcha jabłoni w uprawie jabłoni oraz parcha gruszy w uprawie gruszy.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń


Parch jabłoni

  • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy pękania pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 53 - 69). W okresie tym należy wykonać 3 zabiegi w odstępie co 7-10 dni.
  • Środek Cyprodex 300 EC można również stosować interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.
  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Produkty Siedziba Oddziały