DEVRINOL TOP 375 CS

SUBSTANCJA CZYNNA: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 30 g/l (2,73%) napropamid (związek z grupy alkanoamidów) - 345 g/l (31,36%)

ZASTOSOWANIE: rzepak ozimy

FORMULACJA: CS -

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#gwiazdnica pospolita #jasnota różowa #jasnota purpurowa #komosa biała #mak polny #maruna bezwonna #miotła zbożowa #mlecz zwyczajny #ostróżeczka polna #stulicha psia #tasznik pospolity #przytulia czepna #rumianek pospolity #rumian polny #bodziszek drobny #przetacznik perski #maruna bezwonna #tobołki polne

O PRODUKCIE

Devrinol Top 375 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY


Środek jest herbicydem doglebowym zawierającym dwie uzupełniające się substancje czynne: chlomazon i napropamid o działaniu systemicznym. Chlomazon powoduje hamowanie syntezy karotenoidów (barwników roślinnych), co objawia się charakterystycznym bieleniem liści i łodyg roślin wrażliwych. Napropamid powoduje hamowanie syntezy białek, co prowadzi. do zahamowanie rozwoju korzeni i wzrostu chwastów. Środek Devrinol Top 375 CS najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.

  • Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna (w dawce 3,0 l/ha), miotła zbożowa, mlecz zwyczajny, ostróżeczka polna, stulicha psia, tasznik pospolity, przytulia czepna, rumianek pospolity, rumian polny.
  • Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, przetacznik perski, maruna bezwonna (w dawce 2,75 l/ha), tobołki polne.
  • Chwasty średnioodporne: wyczyniec polny (w dawce 3,0 l/ha).
  • Chwasty odporne: fiołek polny, gorczyca polna, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,75 - 3 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00-08). Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Przestrzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do przezimowania.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Produkty Siedziba Oddziały