EPSO MICROTOP

NAZWA HANDLOWA: EPSO MICROTOP

NAZWA CHEMICZNA: Siarczan magnezu

FORMUŁA: Siarczan magnezu MgO (15) SO3 (31) z mikroskładniki B (0,9) Mn (1)

NUMER PKWiU: 20.13.41.0

O PRODUKCIE

Charakterystyka

 • EPSO Microtop® to dolistny nawóz o szybkim działaniu zawierający magnez, siarkę, bor i mangan. Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie.
 • EPSO Microtop® pokrywa wzrastające zapotrzebowanie na mikroelementy.
 • Działa skutecznie niezależnie od warunków glebowych (takich jak np. wilgotność), gdyż jego składniki wchłaniane zostają bezpośrednio przez liście.
 • Szybko i skutecznie zapobiega występującym podczas wzrostu objawom niedoboru magnezu, siarki, boru i manganu.
 • Pozwala uniknąć sytuacji prowadzących do niedoboru składników pokarmowych.
 • Umożliwia szybkie oraz skuteczne dozowanie boru i manganu w połączeniu z magnezem i siarką.
 • EPSO Microtop® jest dopuszczony do stosowania zarówno w rolnictwie ekologicznym jak i w programach środowiskowych, zgodnie z rozporządzeniem unijnym 834/2007.

Zalecane nawożenie

 • EPSO Microtop® w ilości 25 kg ha-1 dostarcza dolistnie 3,75 kg MgO, 3 kg S, 225 g boru i 250 g manganu. Jedno- lub dwukrotna aplikacja pokrywa szczytowe zapotrzebowanie na magnez i siarkę oraz bor i mangan.
 • Stosuje się roztwór 5 %-owy (5 kg EPSO Microtop® na 100 l wody). Koncentracja ta dotyczy też stosowania w połączeniu z środkami ochrony roślin. Łącznie aplikować należy ok. 25 kg ha-1, przy mniejszych ilościach wody, zaleca się kilkukrotne stosowanie. Przy silnych niedoborach, względnie przy ich widocznych objawach, dawkę należy zwiększyć do 50 kg ha-1 i nawozić odpowiednio 2-3 krotnie.
 • EPSO Microtop® można łączyć ze środkami ochrony roślin oraz nawozami płynnymi. W przypadkach mieszania większej ilości preparatów należy w razie wątpliwości sprawdzić możliwość mieszania. Należy przestrzegać wskazówek producentów środków ochrony roślin.
 • Stosowanie EPSO Microtop® na uprawach wrażliwych na bor (np.zboże) powinno się odbywać na podstawie znajomości zasobności gleby w bor oraz jego zawartości w roślinach.
EPSO MICROTOP

SKŁAD NAWOZU

MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie 15 %
SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie 31 %
B Bor rozpuszczalny w wodzie 0,9 %
Mn Mangan rozpuszczalny w wodzie  1 %

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały