ES Archimedes FAO 260

HODOWCA: Euralis

REJESTRACJA: UE, 2008 r.

TYP ODMIANY: kiszonkowa

 • mieszaniec trójliniowy
 • rośliny bardzo wysokie o dużej masie liści z mocno eksponowaną cechą zieloności – stay green
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Kiszonka

Biogaz

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
KISZONKA
stanowiska dobre 90 000
stanowiska średnie 85 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb.

Charakterystyka

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę potwierdzony wynikami doświadczeń rozpoznawczych i porejestrowych
 • wyśmienity w wykorzystaniu na biogaz: bardzo wysokie plony ogólne suchej i zielonej masy
 • stabilne plonowanie w kolejnych latach
 • dobra adaptacja do różnych warunków klimatyczno-glebowych
 • możliwość wydłużenia terminu zbioru na kiszonkę

  TYP KOLBY: fix
  LICZBA RZĘDÓW: 14–16
  TYP ZIARNA: pośrednie

Rekomendacja Hodowcy

ES Archimedes to nasza „topowa” odmiana kiszonkowa. Wieloletni lider wydajności w doświadczeniach porejestrowych COBORU. Plony suchej masy z ha na poziomie 212 dt, przy udziale kolb w zakiszanej masie na poziomie 50. Rośliny bardzo wysokie, w mocnym typie stay green i bardzo dobrej fitosanitarności – zdrowotności całych roślin. Niezawodny nawet na słabszych stanowiskach glebowych lub w trudnych dla kukurydzy latach pod względem zaopatrzenia gleby w wodę.

Aldona Jabłońska,
przedstawiciel regionalny
EURALIS

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały