ES CESARIO

HODOWCA: Euralis

REJESTRACJA: Polska, 2016 r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa zrestorowana w systemie Ogura

  • Bardzo wysoka plenność i znakomita zimotrwałość zapewniają bezpieczeństwo i wysoką opłacalności uprawy.
  • Odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria maculans.
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

Wysoki potencjał plonowania w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2015–2019 - 47,1 dt/ha = 120% wzorca

Zawartość tłuszczu

Wysoka

Plon tłuszczu

Wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do dość opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna do średniowczesnej
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie

 

Tolerancja
niska średnia wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych

 

Wymagania glebowe
małe średnie duże

 

  Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany Cesario w doświadczeniach porejestrowych COBORU, lata 2015–2019 r.

 

  Plon nasion odmiany ES Cesario w doświadczeniach porejestrowych COBORU w regionach, 2019 r.

 

 

 

Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach rejestrowych COBORU

Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły. Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian. 

  średnia z 4 lokalizacji w Polsce*
wzorzec [%] 22
ES Cesario 19

* średnia pochodzi z doświadczeń w 4 lokalizacjach: Wyczechy, Radostowo, Wrócikowo, Chrząstowo

 

   Ilość roślin żywych [%].

 

ES Cesario – poletko doświadczalne w SDOO Chrząstowo k. Nakła, woj. kujawsko-pomorskie – kwiecień 2016

Polecane produkty

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały