ES Cirrius FAO 230

HODOWCA: Euralis

REJESTRACJA: Polska, 2012 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

 • mieszaniec trójliniowy
 • rośliny średniowysokie z umiarkowanie eksponowaną cechą stay green
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Bioetanol

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 86 000
stanowiska średnie 83 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb w dobrej kulturze rolnej z wyjątkiem stanowisk łatwo przepuszczających wodę.

Charakterystyka

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony wynikami doświadczeń rejestrowych i porejestrowych
 • wyjątkowa ekspozycja formy dent ziarna dla tej klasy wczesności!
 • duży udział mączystej skrobi
 • szybkie oddawanie wody z ziarna w końcowym okresie wegetacji – fast dry down
 • dobra tolerancja na wyleganie i zdrowotność roślin* – niższy od wzorca stopień porażenia grzybami fuzaryjnymi:
  »» łodyg – 7% (wzorzec = 8%)
  »» kolb – 9% (wzorzec = 13%)
  * Dane wg badań rejestrowych COBORU w latach 2010–2011. WZORZEC stanowi średni wynik odmian zarejestrowanych i uczestniczących w dośw. PDO COBORU/PZPK 2010‑2011). ODMIANA REKOMENDOWANA DLA PRZEMYSŁU GORZELNICZEGO

TYP KOLBY: flex
LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: pośredni, zbliżony do dent

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały