ES Constellation FAO 240

HODOWCA: Euralis

REJESTRACJA: Polska, 2016 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • mieszaniec pojedynczy
  • rośliny średniowysokie z dobrze wyeksponowaną cechą przedłużonej zieloności stay green
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Bioetanol

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 86 000
stanowiska średnie 83 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk najlżejszych, łatwo przepuszczalnych.

Charakterystyka

  • nowa genetyka Euralis – tropical dent
  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno, potwierdzony wynikami doświadczeń porejestrowych: 122,9 dt/ha – 103% wzorca – rok 2017
  • duży udział skrobi mączystej
  • wyjątkowa zdrowotność odmiany:

»» fuzarium łodyg – bardzo mało podatny

»» fuzarium kolb – mało podatny

  • regularna, dobrze wypełniona kolba typu fix

TYP KOLBY: fix
LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: zbliżony do dent

 

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały