nowość

ES Faraday FAO 270

HODOWCA:

TYP ODMIANY: ziarnowa

 • mieszaniec pojedynczy
 • rośliny średniowysokie
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Bioetanol

Zalecana obsada roślin przy siewie [szt./ha]
ZIARNO
stanowiska dobre 80 000 - 85 000
stanowiska średnie 75 000 - 80 000

 

Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb – wykluczając stanowiska najlżejsze, zdegradowane, w słabej kulturze rolnej.

Charakterystyka

 • genetyka Tropical Dent
 • kolba typu flex, wyjątkowo duża i dobrze zaziarniona
 • rośliny średniowysokie, o pokroju typowym dla najlepszych odmian ziarnowych i bardzo stabilnym łanie
 • poprawny wigor początkowy jak na „denta”
 • bardzo dobry efekt stay-green
 • szybkie dosychanie ziarna (dry-down)
 • wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzone badaniami COBORU, jak i na polach produkcyjnych rolników na
  przestrzeni lat

TYP KOLBY: FLEX
ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 16–18
TYP ZIARNA: DENT

 

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały