FRUITAKADEMIA ZIELONY PĄK

O PRODUKCIE

Nawóz stały, bezchlorkowy, krystaliczny do rozpuszczania w wodzie, przeznaczony do dolistnego dokarmiania jabłoni.

Mieszanka o wysokiej zawartości azotu przygotowana specjalnie dla fazy zielonego pąka. Wysoka zawartość azotu wpływa na optymalne zaopatrzenie drzew w okresie intensywnego przyrostu tkanek, pozwala na prawidłowy rozwój młodych liści oraz zabezpiecza rezerwę tego makroelementu, przygotowując roślinę na okres kwitnienia. Bor wpływa pozytywnie na dobre zapylenie, bierze udział w procesach wzrostowych roślin. Bor jest pierwiastkiem mało ruchliwym (słabo reutylizowanym) w roślinie, dlatego dostarczenie go pozakorzeniowo jest szczególnie istotne. Cynk jest składnikiem wielu enzymów, bierze udział w regulacjach metabolicznych oraz syntezie białek. W związku z powyższym niedostateczne zaopatrzenie roślin w ten składnik skutkować może zaburzeniami w rozwoju blaszek liściowych oraz we wzroście roślin. Zawartość boru oraz cynku wpływa na podwyższenie odporności drzew na możliwe spadki temperatur. Dawkowanie: Stosować 7 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 3,0 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

FRUITAKADEMIA ZIELONY PĄK

Film o produkcie

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały