FRUITSMART 3,3 VP

SUBSTANCJA CZYNNA: 1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) - 33 g/kg (3,3 %)

RODZAJ ŚRODKA: regulator wzrostu

ZASTOSOWANIE: jabłoń, grusza, śliwa

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Środek z grupy regulatorów wzrostu, używany do utrzymywania jakości i poprawy zdolności przechowalniczych oraz opóźniania procesów przejrzewania podczas przechowywania w chłodni (zwykłej i z kontrolowaną atmosferą): jabłek, gruszek, gruszek azjatyckich, pigwy pospolitej, śliwek, moreli, brzoskwiń, nektarynek, kiwi, pomidorów, papryki, oberżyny, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, brokułów, roślin ozdobnych, kwiatów, cebulek tulipanów i innych roślin ozdobnych. Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów zachodzących w roślinach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez samą roślinę, jak i pobranego z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek przechowywanych roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ

(OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,068 g/m3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037–0,068 g/m3 chłodni.

Termin stosowania: jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być wykonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C, jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m3 i maksymalnie 2,24 mg/m3
przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m3.
.
Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

STOSOWANIE W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

GRUSZKA, GRUSZKA AZJATYCKA, PIGWA POSPOLITA

(OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,068 g/m3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037–0,068 g/mchłodni.

Termin stosowania: owoce przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających w chłodni powyżej 10°C. Zabieg może być wykonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C, jak również w czasie chłodzenia.

Czas zabiegu: 24 godziny.
Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m3 i maksymalnie 2,24 mg/m3 przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m3.

ŚLIWA, MORELA, BRZOSKWINIA, NEKTARYNA, KIWI

(OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,049 g/m3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037–0,049 g/m3 chłodni.

Termin stosowania: owoce przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających w chłodni powyżej 10°C. Zabieg może być wykonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C, jak również w czasie chłodzenia.

Czas zabiegu: 24 godziny.
Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m3 i maksymalnie 1,62 mg/m3 przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m3.

POMIDORY, PAPRYKA, OBERŻYNA

(POMIDORY - ODMIANY O CZERWONEJ SKÓRCE, OWOCE - PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,049 g/m3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 – 0,049 g/m3 chłodni.

Termin stosowania: owoce przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany nie później niż 24 godziny od zbioru owoców.

Czas zabiegu: 12 godzin.
Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m3 i maksymalnie 1,62 mg/m3 przy gęstości wypełnienia chłodni 195 kg owoców/m3.

KAPUSTA GŁOWIASTA, KAPUSTA PEKIŃSKA, BROKUŁ

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,049 g/m3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,038–0,049 g/m3 chłodni.

Termin stosowania: warzywa przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru.

Czas zabiegu: 24 godziny.
Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych warzyw: 1.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,254 mg/m3 i maksymalnie 1,617 mg/m3
przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg/m3.

ROŚLINY OZDOBNE

(PRZECHOWYWANIE KWIATÓW)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,024 g/m3 chłodni.

Termin stosowania: rośliny przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie rozwojowej. Zabieg powinien być wykonany natychmiast po zbiorze.

Czas zabiegu: 4 godziny.
Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych roślin / kwiatów: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić 0,7875 mg/m3.

TULIPANY I INNE ROŚLINY CEBULOWE UPRAWIANE NA KWIATY

(PRZECHOWYWANIE CEBULEK)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,016 g/m3 chłodni.

Termin stosowania: cebule przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie rozwojowej. Zabieg powinien być wykonany natychmiast po zbiorze.

Czas zabiegu: 12 godzin.
Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych cebul: 10.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić 0,523 mg/m3.
Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

FRUITSMART 3,3 VP

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały