Isanto FAO 220

HODOWCA: Saatbau LInz

REJESTRACJA: UE, 2010 r.

TYP ODMIANY: uniwersalna

 • mieszaniec pojedynczy
 • rośliny wysokie z dobrze wyeksponowaną cechą przedłużonej zieloności stay green 
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Kiszonka

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85 000
stanowiska średnie 82 000
KISZONKA
stanowiska dobre 90 000
stanowiska średnie 85 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk lekkich, zdegradowanych,

Charakterystyka

 • wysoki potencjał plonowania na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę
 • bardzo dobry początkowy wzrost roślin, także w warunkach chłodnej wiosny
 • wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe
 • wyśmienite parametry w użytkowaniu na kiszonkę potwierdzone wynikami doświadczeń rozpoznawczych w Polsce
 • bardzo dobra struktura plonu – do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki:
  »» wysoka zawartość skrobi w całych roślinach – 33% suchej masy
  »» duży udział suchej masy kolb w plonie ogólnym s.m. – 55,3%
  »» wysoki plon suchej masy kolb »» duża koncentracja energii

  TYP KOLBY: fix
  LICZBA RZĘDÓW: 12–14
  TYP ZIARNA: pośrednie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały