JUPITER 700 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,1 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: burak cukrowy

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#gwiazdnica pospolita #fiołek polny #tobołki polne #komosa biała #rdest plamisty #rumian polny #samosiewy rzepaku #szarłat szorstki #tasznik pospolity

O PRODUKCIE

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny.

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe

#gwiazdnica pospolita #fiołek polny #tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe

#komosa biała #rdest plamisty #rumian polny #samosiewy rzepaku

#szarłat szorstki #tasznik pospolity

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Burak cukrowy (plantacje produkcyjne i nasienne)

Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin buraka do fazy 9 liści (BBCH 19) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, według następującego schematu: 

System dawek dzielonych.

Pierwszy zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 4 liści (BBCH 14).

Drugi zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 9 liści (BBCH 19).

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-12 dni.

Trzeci zabieg

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 9 liści (BBCH 19).

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-12 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JUPITER 700 SC

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały