pszenica jara KATODA

HODOWCA: Danko

REJESTRACJA: Polska, 2008 r.

  • Wcześność
  • Odporność na suszę
  • Wysoka gęstość ziarna w stanie zsypnym;
  • Wysoki MTZ
  • Potencjał plonowania
  • Jakość wypiekowa
Materiały do pobrania

PLONOWANIE

KATODA jest wysoko i stabilnie plonującą odmianą pszenicy jarej sprawdzającą się również w trudnych warunkach. W roku 2015 (rok przedłużającej się suszy) w doświadczeniu Danko uzyskano średni plon 100,6% wzorca, szczególnie dobre plonowanie odnotowano w Dębinie (Żuławy) – 103,5% wzorca, Choryni (Wielkopolska) – 101% i Laskach (Mazowsze) – 101,3%. Wartości te świadczą o doskonałym przystosowaniu odmiany do warunków suszowych, gdyż w ww. rejonach w 2015 r. susza była wyjątkowo dotkliwa.

Powyższe potwierdza się również w doświadczeniu COBORU z 2008 r., w którym w warunkach podobnej suszy wybrano lokalizacje o sumie opadów w okresie od 1 maja do 10 czerwca (okres krytyczny dla pszenicy jarej) poniżej 30 mm – KATODA uzyskała wówczas najlepszy wynik spośród odmian zrejestrowanych, tj. 118% wzorca na poziomie A1 i 121% na poziomie A2.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Katoda należy do grupy jakościowej A – tylko jeden z parametrów istotnych do zakwalifikowania jej do grupy elitarnej E, czyli zawartość białka, jest poniżej wzorca, ale zaledwie o 1 punkt. Szczególnie wysokie oceny wg COBORU dotyczą liczby opadania, wskaźnika sedymentacji i wodochłonności mąki (wykres 1).

Ziarno Katody jest grube, dobrze wyrównane, posiada najwyższą spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian pszenicy jarej gęstość ziarna w stanie zsypnym – ocena 9 w skali 1–9.

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Katoda charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. W doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2008 r. (wykres 3) odnotowano wyższą od średniej odporność na najważniejsze choroby pszenicy jarej, tj. mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów.

POKRÓJ ROŚLINY

Katoda wytwarza średniowysoki łan o wysokości ok. 90 cm, o średniej odporności na wyleganie – należy stosować pełną dawkę antywylegaczy. Jest odmianą dość wczesną – dojrzewającą ok. 3 dni wcześniej np. od popularnej odmiany Tybalt – co jest dodatkową korzyścią w rejonach, gdzie pszenica jara dojrzewa bardzo późno.

PODSUMOWANIE

Areał uprawy pszenicy jarej w Polsce ograniczają wysokie wymagania wodne tego gatunku. W warunkach corocznie powtarzających się okresów z niedoborem wody w maju i czerwcu istotny staje się wybór takiej odmiany, która w najmniejszym stopniu reaguje ujemnie spadkiem plonu. Polecamy Katodę jako lidera, jeśli chodzi o plenność, jakość, a szczególnie tolerancję na suszę, do uprawy na kompleksach pszenicznych na terenie całego kraju. Dobre rezultaty przynosi również wysiew Katody w terminach późnojesiennych i zimowych (jako tzw. PRZEWÓDKI). W ubiegłym roku COBORU oceniło Katodę jako jedną z najbardziej mrozoodpornych odmian pszenicy jarej – 70% roślin żywych – co potwierdza możliwość wykorzystania tej odmiany również do tego typu produkcji.

 

  MAPA. Plonowanie pszenicy jarej Katoda w porównaniu do wzorca. Doświadczenie wewnętrzne Danko 2015 r.

  WYKRES 1. Parametry jakościowe ziarna pszenicy rożnych grup w porównaniu do odmiany KATODA wg COBORU.

  WYKRES 2. Odporność na choroby.

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały