KUDOS

SUBSTANCJA CZYNNA: proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 100 g/kg (10,0%)

RODZAJ ŚRODKA: regulator wzrostu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

Kudos jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do stosowania w uprawie jabłoni w celu skrócenia przyrostu pędów.
Substancja czynna proheksadion wapnia jest inhibitorem biosyntezy giberelin, co zmniejsza wzrost pędów przez skrócenie międzywęźli. W rezultacie polepsza się cyrkulacja powietrza oraz przenikanie światła wewnątrz korony i potrzeba mniejszego nakładu pracy na cięcie drzew.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

JABŁOŃ

ograniczenie wzrostu pędów

  • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha
  • Termin stosowania: Pierwszy zabieg należy przeprowadzić na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Zabieg można powtórzyć po 3 do 5 tygodniach. Środek stosować do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 75).
  • Zalecana ilość wody: 500 - 2000 l/ha
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-35 dni.
  • Łączna ilość zastosowanego środka w sezonie nie może przekroczyć 2,5 kg/ha
Produkty Siedziba Oddziały