żyto ozime KWS FLORANO F1

HODOWCA: KWS Lochow

REJESTRACJA: Polska, 2016 r.

  • Bardzo wysoki plon
  • Wyborna zdrowotność
  • Odporność na wyleganie
Materiały do pobrania

PLONOWANIE

KWS Florano F1 jest nową odmianą żyta mieszańcowego – zarejestrowaną w Polsce w 2016 roku. Wyniki potencjału plonowania tej odmiany są bardzo dobre. Na poziomie A1 (normalna agrotechnika) wg COBORU PDO 2016 odmiana uzyskało 132% wzorca – a w liczbach wymiernych – 88,2 dt/ha. Różnica w stosunku do wzorca, który stanowi 10 odmian populacyjnych, wyniosła więc 21,4 dt/ha. Na poziomie A2 (podwyższona agrotechnika) KWS Florano F1 uzyskała natomiast 129% wzorca – a w liczbach wymiernych – 98,6 dt/ha. Różnica w stosunku do wzorca wyniosła 22,2 dt/ha ziarna.

Wynik na poziomie A1 jest najlepszy spośród wszystkich odmian żyta, a na poziomie A2 – drugi najlepszy. Po rozważeniu wskazanych wyżej różnic w plonowaniu – szczególnie w przypadku ekstensywnej produkcji (A1) – można wysnuć wniosek, że uprawa najlepszych odmian żyta mieszańcowego, których plony są wyższe o ponad 2 tony z ha od odmian liniowych, jest bezwzględnie opłacalna.

Ważnym elementem bardzo pozytywnej oceny KWS Florano F1 jest wierność plonowania odmiany w latach 2014–2016 – wg COBORU odmiana uzyskała jeden z najlepszych wyników – 126,3% wzorca. Co bardzo ważne plon jest bardzo stabilny i oscyluje w poszczególnych latach pomiędzy 84,3 a 88,2 dt/ha!

CECHY ODPORNOŚCIOWE

KWS Florano F1 to jak ocenia jego hodowca: „wyborna zdrowotność”.Przewyższa starsze odmiany szczególnie pod względem odporności na:

  • pleśń śniegową,
  • rdze,
  • rynchosporiozę,
  • septoriozę,
  • choroby podstawy źdźbła.

COBORU stwierdziło również niską zawartość sporyszu w ziarnie – ok. 0,2 grama w kilogramie. Jest to ocena na poziomie odmian liniowych – jak wiadomo mniej podatnych na porażenie sporyszem. W porównaniu ze starszymi odmianami KWS Florano F1 zawiera go również znacząco mniej.

Tak wysoka ocena cech odporności na choroby pozwala również na rekomendację tej odmiany do uprawy w monokulturze.
Rośliny są dość niskie – łan wysokości około 140 cm jest bardzo odporny na wyleganie (ocena 6,2 – wg COBORU 2014). Fakt ten jest szczególnie istotny przy uprawie bardzo intensywnej.

KWS Florano F1 ma przeciętne wymagania glebowe – można je uprawiać na wszystkich stanowiskach we wszystkich rejonach Polski.
Odmiana należy do rodziny odmian z systemem POLLEN PLUS. Materiał siewny jest jednorodny – nie zawiera domieszek odmian liniowych.

JAKOŚĆ

Ziarno tej odmiany jest dość grube (na poziomie wzorca) – MTZ – 33,7 g i posiada znaczną jak na odmiany mieszańcowe-wysokoplonujące – zawartość białka – 8,7%. Dobra jest też ocena liczby opadania – 272 s (COBORU 2014 r.). Polecamy odmianę do uprawy na mąkę i na paszę.

Norma wysiewu


2 jednostki siewne* (js) na ha – (w normalnym terminie agrotechnicznym dla żyta).
*js = 1 000 000 ziarniaków

PODSUMOWANIE

KWS Florano F1 to jedna z najlepszych i najbardziej uniwersalnych zarejestrowanych w Polsce odmian żyta mieszańcowego. Polecamy ją zarówno do produkcji intensywnej, gdy celem jest wysoki plon, jak i do ekstensywnej.

 

  WYKRES 1. Plonowanie odmian żyta ozimegowg PDO COBORU 2016 w % wzorca.

  WYKRES 2. Plonowanie żyta ozimego KWS Florano F1 w latach 2014–2016 w % wzorca i dt/ha wg COBORU PDO 2016.

  WYKRES 3. KWS Florano F1 – wysoka odporność na choroby w badaniach rejestrowych w roku 2014 – wg COBORU.

  WYKRES 4. Zawartość sporyszu w ziarnie odmian żyta ozimego wg COBORU w g/kg (badania z roku 2014).

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały