nowość

LG 31.225 FAO 220

HODOWCA: Limagrain Central Europe

REJESTRACJA: UE, 2018r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • Mieszaniec trójliniowy
  • Wysokość roślin ok. 270 cm
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 80 000-85 000
stanowiska słabsze 75 000-80 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb w dobrej kulturze rolnej.

Charakterystyka

  • Wigor początkowy bardzo dobry
  • Efekt stay green dobry
  • Wysoka odporność na wyleganie łodygowe
  • Wysoka zdrowotność roślin - mała podatność na fuzarium kolb
  • Szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania

ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 14-16

TYP KOLBY: FLEX

TYP ZIARNA: FLINT/DENT

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały