LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

NAZWA CHEMICZNA: 27 CaO - 16 MgO

O PRODUKCIE

 • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych,
 • do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym,
 • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe: wapń, magnez i siarkę,
 • stymuluje plonotwórcze działanie azotu,
 • zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne,
 • poprawia właściwości fizykochemiczne gleby,
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm - min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,2 kg/dm3.

STOSOWANIE

Luboplon wapniowo-magnezowy należy stosować przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą. Na gruntach ornych nawóz najlepiej stosować po podorywce lub przed orką przedzimową późną jesienią. Można również stosować jesienią przedsiewnie przy zagwarantowaniu dobrego wymieszania z glebą. Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie pozawegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych. 

DAWKOWANIE

 • w zależności od zasobności gleb w magnez przyswajalny dawki nawozu wynoszą od 150 do 350 kg/ha, 
 • na stanowiskach słabszych zalecane jest wprowadzanie nawozu co rok (można w mieszankach z innymi nawozami) w dawkach 15-250 kg/ha,
 • na glebach średnich i ciężkich, umiarkowanie zasobnych w magnez dobre efekty uzyskać można, stosując nawóz z myślą o roślinach szczególnie wymagających, w jednorazowej dawce 200-350 kg/ha,
 • nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

 

LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

SKŁAD NAWOZU

tlenek wapnia (CaO) całkowity 27%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 3,5%
tlenek magnezu (MgO) całkowity 16%
tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,5%
trójtlenek siarki (SO3) całkowity 10%

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały