pszenica ozima MEDALISTKA

KLASA JAKOŚCIOWA: B - chlebowa

HODOWCA: Małopolska Hodowla Roślin

REJESTRACJA: Polska, 2016 r.

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Rewelacyjna zimotrwałość
  • Niskie wymagania glebowe
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

PLONOWANIE

Medalistka jest nowością pochodzącą z polskiej hodowli (MHR). Odmianę zarejestrowano w Polsce w 2016 roku. Należy do nielicznego grona odmian rodzimych z powodzeniem dorównujących odmianom zachodnim z renomowanych hodowli. Pod względem plonu Medalistka jest odmianą najlepiej ocenioną w trzyleciu 2014–2016 – 101,2% wzorca na poziomie A1 spośród wszystkich zarejestrowanych odmian polskich. Wyniki z roku 2016, po ciężkiej zimie, także są najlepsze – 103% wzorca na poziomie A/1. Występuje pozytywna korelacja pomiędzy dobrą zimotrwałością a potencjałem plonowania. Potencjał plonowania jest bardzo równomiernie rozłożony we wszystkich regionach Polski – wszędzie powyżej wzorca. W większości regionów Polski wynik plonowania jest rewelacyjny – 103–105% wzorca. Nieco niżej oceniono odmianę w południowo-zachodniej Polsce (region IV) – 101% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Medalistka po badaniach rejestrowych została zaliczona do grupy CHLEBOWEJ – B. Spośród głównych parametrów jakościowych zabrakło jedynie lepszej oceny zawartości białka (4), aby można było zaliczyć ją do grupy JAKOŚCIOWEJ. Pozostałe parametry, w szczególności liczba opadania (8) i wskaźnik sedymentacji COBORU oceniło bardzo wysoko – na poziomie elitarnym.

Ziarno jest dorodne, a COBORU szczególnie dobrze oceniło również wyrównanie ziarna. Reasumując, ziarno Medalistki cechują wyśmienite parametry. By je uzyskać, należy pamiętać o zastosowaniu dawki azotu „na kłos”, która zapewni odpowiedni poziom białka.

CECHY ODPORNOŚCIOWE

Medalistka jest jednym z liderów zimotrwałości – po badaniach rejestrowych w 2016 roku (i ciężkim przebiegu zimy w tymże roku) otrzymała rewelacyjną ocenę – 5,5. W tabeli podano natomiast wynik wcześniejszy z roku 2014 (z badań rejestrowych) – Medalistka oparła się wtedy prowokowanym warunkom ciężkiej zimy znacznie lepiej od wzorca – 60% roślin przeżyło. Wynik odmian wzorcowych był istotnie gorszy. Wynik Medalistki okazał się lepszy nawet od Tonacji, która jest uważana za jedną z najbardziej zimotrwałych odmian.Medalistka tworzy wysoki łan – około 107 cm (COBORU 2015 r.) – który jest jednocześnie dość odporny na wyleganie (4) w porównaniu z innymi odmianami wysokimi. W intensywnej produkcji należy pamiętać o skracaniu i usztywnianiu źdźbła.

Medalistka cechuje się wysoką zdrowotnością – wyróżnia ją odporność na:choroby podstawy źdźbłardzę żółtąbrunatną plamistośćfuzariozę kłosówW intensywnej produkcji zalecamy minimum 2 zabiegi fungicydowe.Do cech odpornościowych dodać ponadto należy wysoką odporność na osypywanie i na porastanie ziarna w kłosach.

Norma wysiewu

  • termin normalny – 350–380 szt./m2
  • termin opóźniony – 380–430 szt./m2

PODSUMOWANIE

Medalistka to odmiana tradycyjnego „typu polskiego” – rośliny są wysokie, a ziarno dorodne; uprawa jest odporna na wymarzanie i powszechne choroby. Medalistka ma niskie jak dla pszenicy wymagania glebowe i bardzo wysokie plonowanie. Można ją uprawiać z sukcesem we wszystkich rejonach Polski – na cele konsumpcyjne i paszowe. Może być też źródłem dużych ilości słomy. Polecamy ją wszystkim producentom.

 

 

  MAPA. Medalistka – plonowanie w regionach w % wzorca (PDO COBORU 2016).

  WYKRES 1. Plonowanie odmian pszenicy ozimej – średnia z lat 2014–2016 wg PDO COBORU w % wzorca.

  WYKRES 2. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w 2016 roku wg PDO COBORU w % wzorca i q/ha.

  WYKRES 3. Główne parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej Medalistka wg COBORU 2016 (badania rejestrowe).

  WYKRES 4. Ocena zimotrwałości w komorze niskich temperatur – % żywych roślin – w badaniach rejestrowych COBORU 2014 r. (wyższa liczba oznacza lepszą ocenę).

  TABELA 1. Wysokość roślin a odporność na wyleganie (COBORU 2015).

Odmiana

Wysokość roślin
[cm]

Ocena odporności na wyleganie [skala 1–9 (9 oznacza najlepszą odporność)]

Legenda

118

3

Kohelia

109

1

Medalistka

107

4

Pokusa

100

3

Bamberka

99

3

Skagen

99

3

 

 

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Dlaczego warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny?

Wysiewanie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ma uzasadnienie ekonomiczne. Dlaczego warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny z Chemirolu? Recepta na sukces

Produkty Siedziba Oddziały