nowość

MikroCalc

FORMUŁA: CaCO3- 95-98%, CaO 50–53%, Ca 36–40%, bakterie z grupy Bacillus sp. (Bacillus subtilis, Bacillus megaterium), kwasy humusowe

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

MikroCalc to unikalne połączenie wapna, kwasów humusowych i bakterii Bacillus sp.!

  • MikroCalc to nawóz stały w formie granul o średnicy 3–6 mm.
  • Reaktywność – 100%
  • Liczba zobojętniania – 55

Dlaczego warto stosować MikroCalc?

MikroCalc może być stosowany do nawożenia wszystkich roślin. Zalecany jest pod uprawy zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto), rzepaku, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, buraków, a także trwałych użytków zielonych, w uprawach warzywniczych oraz sadowniczych.

Wapń wpływa na pH gleby, jej strukturę oraz stosunki powietrzno-wodne. Usprawnia procesy mineralizacji resztek pożniwnych, a także wpływa na dostępność i pobieranie składników pokarmowych.

Zawarte w produkcie kwasy humusowe wpływają na żyzność, strukturę i pojemność wodną, a także właściwości buforowe gleb i przyswajalność składników pokarmowych dla roślin. Warunkują również wzrost i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Bakterie z rodzaju Bacillus sp. wpływają na procesy mineralizacji resztek pożniwnych, a dzięki tworzeniu form przetrwalnikowych, wytrzymują niekorzystne warunki procesu granulacji, a także niekorzystne warunki w środowisku glebowym.

Bacillus subtilis przyczynia się do redukcji populacji roślin porażonych patogenami grzybowymi, natomiast Bacillus megaterium jest bakterią służącą do biologicznego odzyskiwania uwstecznionego fosforu w glebie.

Nawóz MikroCalc można stosować w czasie całego okresu wegetacji (pogłównie) w celu poprawy i podtrzymania optymalnych wartości pH gleby oraz dokarmiania roślin wapniem, a także na ścierń, w celu poprawy pH gleby i procesów mineralizacji. Produkt można wysiewać wszystkimi dostępnymi rozsiewaczami do nawozów.

Proponowane dawkowanie – od 100 do 500 kg na hektar, w zależności od odczynu, zasobności i kategorii agronomicznej gleby oraz płodozmianu.

MikroCalc

SKŁAD NAWOZU

CaCO3- 95-98%, CaO 50–53%, Ca 36–40%

 

MikroCalc wpływa na pH gleby, co jest kluczowe dla pobierania przez rośliny fosforu, potasu, magnezu i całej reszty makro- i mikroelementów. Ponadto wapń wpływa na strukturę gleby, kształtując ją w zależności od jej rodzaju. Pierwiastek ten jest niezbędny w odżywianiu rośliny i budowie systemu korzeniowego.

Kwasy humusowe

Kwasy humusowe w nawozie MikroCalc tworzą naturalne chelaty, które zapobiegają wymywaniu kationów z gleby. Jednocześnie są wsparciem dla bakterii, wpływając na ich przetrwanie w glebie oraz aktywność w procesach mineralizacyjnych

Bakterie z grupy Bacillus sp.

Wchodzące w skład MikroCalc bakterie z grupy Bacillus sp. odpowiedzialne są za procesy mineralizacji resztek pożniwnych. Bakterie te dzięki tworzeniu form przetrwalnikowych, wytrzymują niekorzystne warunki granulacji, a także niekorzystne warunki w glebie.

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały