OBLIX MT 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: etofumesat (związek z grupy benzofuranów) - 150 g/l (13,16%) metamitron (związek z grupy triazynonów) - 350 g/l (30,70%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: burak cukrowy

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesinydo rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#dymnica pospolita, #gwiazdnica pospolita, #mlecz zwyczajny, #fiołek polny, #komosa biała, #rdest plamisty, #rdest powojowy, #rdest ptasi, #wiechlina roczna, #wilczomlecz obrotny, #maruna bezwonna, #tasznik pospolity, #tobołki polne, #żółtlica drobnokwiatowa, #psianka czarna, #szarłat szorstki

dostępne opakowania

  • 5l

O PRODUKCIE

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i częściowego ograniczenia występowania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

DZIAŁANIE

Środek zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Etofumesat  w roślinie powoduje hamowanie wzrostu i rozwoju komórek oraz ogranicza ich funkcjonowanie.
Metamitron w roślinie powoduje zaburzenie procesu fotosyntezy. Pierwsze oznaki działania pojawiają się po kilkunastu dniach od
zabiegu w postaci chlorozy na najstarszych liściach, następnie zahamowany jest wzrost, a na zakończeniu blaszek liściowych są widoczne nekrozy i zasychania. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.
Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
Dzięki działaniu etofumesatu i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.
Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy.

Burak cukrowy, burak pastewny


System dawek dzielonych
a) pierwszy zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka jednak najwcześniej gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści i nie później niż do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 11-31), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

b) drugi zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka, ale nie później niż do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od pierwszego zabiegu, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.
c) trzeci zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka ale nie później niż do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od drugiego zabiegu, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

OBLIX MT 500 SC

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Zwalczanie chwastów w buraku cukrowym

Przebadane i skuteczne technologie zwalczania chwastów  w buraku cukrowym. 

Produkty Siedziba Oddziały