OMNIX 025 FS

SUBSTANCJA CZYNNA: fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) - 25 g/l ( 2,38 %)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime

FORMULACJA: FS - środek w formie płynnego koncentratu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

ZWALCZANE AGROFAGI

PSZENICA OZIMA

#pleśń śniegowa, #śnieć cuchnąca, #śnieć gładka, #zgorzel siewek;

PSZENICA JARA

#śnieć cuchnąca, #śnieć gładka, #zgorzel siewek;

PSZENŻYTO OZIME

#pleśń śniegowa, #zgorzel siewek;

ŻYTO

#pleśń śniegowa, #głownia źdźbłowa, #zgorzel siewek

dostępne opakowania

  • 5l

O PRODUKCIE

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych
ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta w celu zwalczania chorób grzybowych.

KIEDY STOSOWAĆ I W JAKICH DAWKACH?

ZBOŻA OZIME I JARE, PSZENICA OZIMA

  •  Zalecana/maksymalna dawka: 200 ml /100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
OMNIX 025 FS

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Ochrona fungicydowa jesienią w zbożach

Zwracamy Państwa uwagę na problem chorób grzybowych, które pojawiają się już jesienią. Zmieniający się klimat jednym z wielu czynników wpływających na rozwój patogenów już jesienią. Co jeszcze wpływa na rozwój grzybów? Zbyt wczesne siewy, zbytnie zagęszczenie siewu, niedostateczne przykrycie resztek pożniwnych, niezwalczone chwasty, samosiewy, wreszcie wadliwy płodozmian są przyczynkiem do rozwoju wszelkich chorób grzybowych.

Produkty Siedziba Oddziały