OXYFERTIL MIX MG 70/15

NAZWA CHEMICZNA: Wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe, zawierające magnez

O PRODUKCIE

CaO+MgO min. 70% w tym 15% MgO, frakcja 0-2 mm,
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY TYP G.4.
Wapno mieszane magnezowe (produkt uzyskiwany przez mieszanie typów G.1.1a wapień standardowy i G.2.3b wapno dolomitowe palone - jakość pierwsza)

Wapno nawozowe, zawierające magnez, otrzymywane poprzez prażnie, mielenie i odsiewanie skał wapienno-magnezowych gdzie podstawowym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO] i tlenek magnezu [MgO] oraz węglan wapnia [CaCO3] i węglan magnezu [MgCO3].

ZASTOSOWANIE

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego.

 

OXYFERTIL MIX MG 70/15

SKŁAD NAWOZU

Liczba zobojętniania min. 65%
CaO (tlenek wapnia) min. 55%
MgO (tlenek magnezu) min. 15%
Cd (kadm) maks. 5 mg / kg CaO
Pb (ołów) maks. 50 mg / kg CaO
odsiew na sicie 2 mm maks. 10%

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały