PK Plus Power

O PRODUKCIE

  • Idealna kompozycja makro i mikro elementów niezbędna do prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania roślin uprawnych,
  • wszechstronny, do stosowania w każdej uprawie i na każdym typie gleby,
  • potas w formie siarczanowej i chlorkowej, dzięki czemu obniżana jest ilość dostarczanych chlorków do gleby, oraz zwiększona elastyczność stosowania nawozu,
  • zawiera dwa najważniejsze mikroelementy: Bor i Cynk niezbędne zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych roślin, które podnoszą efektywność nawożenia makroelementami oraz stymulują prawidłowy rozwój sytemu korzeniowego i wzrostu roślin,
  • zawiera w pełni rozpuszczalne wszystkie składniki pokarmowe dostępne dla roślin
PK Plus Power

SKŁAD NAWOZU

P2O pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie i obojętnym cytrynianie amonu 15%
K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie jako siarczan i chlorek 32%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie jako siarczany 12%
MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie jako siarczan magnezu 2%
Zn cynk całkowity 0,2%
B bor całkowity 0,2%

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały