PROTEG 250 EC

RODZAJ ŚRODKA: regulator wzrostu

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje  redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.


STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).
 • Środek Proteg 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL
  w dawkach: Proteg 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
 • Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33).
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1
 • Środek Proteg 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) - dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego(BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29–39).
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Owies siewny

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
 • Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: Proteg 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PROTEG 250 EC
Produkty Siedziba Oddziały