RGT Feroxxy FAO 250-260

HODOWCA: RAGT

REJESTRACJA: UE, 2016 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • mieszaniec pojedynczy
  • rośliny średniowysokie
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85 000-90 000
stanowiska średnie 80 000-85 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb, również słabe i mozaiki.

Charakterystyka

  • bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna - 103% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU (2016)
  • wysoka tolerancja na czynniki stresowe
  • stabilność plonowania
  • wysoka zdrowotność całych roślin
  • sztywna i zielona łodyga

TYP KOLBY: flint/dent
ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 14
TYP ZIARNA: pośredni flint/dent

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały