soja RGT SULTANA

HODOWCA: RAGT

REJESTRACJA: Francja

  • Bardzo duży potencjał plonu
  • Połączenie białka i zaolejenia
Materiały do pobrania

PLONOWANIE

W badaniach CCA (2015) oraz PDOiR w Polsce (2016) odmiana RGT SULTANA uzyskała bardzo dobrą ocenę na poziomie 109% wzorca, co stanowi jeden z lepszych wyników w grupie wczesnej (000). W badaniach PDOiR (2016) odmiana ta zanotowała znakomite wyniki plonu – 34,9 dt/ha w stosunku do 31,8 dt/ha wartości wzorcowej.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Według badań prywatnych RAGT (2013) odmiana RGT SULTANA charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka (35,41% sm) oraz tłuszczu (25,29% sm) – oba parametry przekraczają wartości wzorcowe (Aldana, Augusta: 35,28% dla białka, 24,85% dla tłuszczu). Średnia masa tysiąca ziaren (MTZ) wynosi ok. 160 g (na podstawie badań CCA 2016 oraz doświadczeń własnych hodowcy).

POKRÓJ ROŚLINY

Łan rośliny ma niską wysokość (ok. 77 cm), zaś wysokość najniższego strąka uznaje się za średnią (ok. 11 cm). Odmiana RGT SULTANA wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie, dzięki czemu nie występują znaczące straty przy zbiorze, a przy tym charakteryzuje się wysoką równomiernością dojrzewania.

KWITNIENIE I DOJRZEWANIE

Termin kwitnienia odmiany RGT SULTANA jest oceniany jako średni i wynosi 57 dni od siewu. Termin dojrzewania (średni) przypada po 135 dniach od siewu.

PODSUMOWANIE

RGT SULTANA to odmiana o wczesnym dojrzewaniu (000), charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonu w grupie wczesnej. Odmiana cechuje się połączeniem wysokiej zawartości białka i dobrych parametrów zaolejenia ziarna.

 

  WYKRES 1. Wyniki plonu w badaniach PDOiR 2016 [dt/ha].

 

  WYKRES 2. Ocena odmiany. Wartości opracowane na podstawie badań CCA 2015 oraz doświadczeń własnych RAGT. (1 – niska/wczesna; 9 – wysoka/późna).

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały