ROHAN

HODOWCA: Rapool - NPZ

REJESTRACJA: Polska, 2008 r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL

  • Wyjątkowa tolerancja na gleby lekkie i mozaikowe
  • Niezawodność plonowania
  • Wysoka zimotrwałość i mrozoodporność
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

Stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie, w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2014–2016 - 48,3 dt/ha = 109% wzorca

Zawartość tłuszczu

Wysoka

Plon tłuszczu

Bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego
Norma wysiewu:
siew tradycyjny – 40–50 szt. nasion/m2
siew punktowy – 35–40 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie w typie kompaktowym tworzące zwarty łan

 

Tolerancja
niska średnia wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych

 

Wymagania glebowe
małe średnie duże

 

   Średni plon odmiany Rohan w doświadczeniach porejestrowych COBORU [dt/ha].

  Średni plon odmiany Rohan w doświadczeniach porejestrowych COBORU [dt/ha].

  

Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach porejestrowych COBORU

Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły. Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.

w Polsce średnia
wzorzec [%] 22
Kuga 17
w woj. kujawsko-pomorskim
  Chrząstowo k. Nakła Głębokie k. Kruszwicy Głodowo k. Lipna średnia
wzorzec [%] 16 55 22 31
Rohan 3 37 8 16

 

  Ocena ilości martwych roślin [%] odmian rzepaku po zimie 2015–2016. SDO Chrząstowo k. Nakła, woj. kujawsko-pomorskie.

Rohan – 3%

Mieszaniec 1 – 25%

Mieszaniec 2 – 38%

Mieszaniec 3 – 58%

 

Polecane produkty

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały