SHERPA 100 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 100 g/l (10,76%)

RODZAJ ŚRODKA: insektycyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, rzepak ozimy, leśnictwo, jabłoń

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

RZEPAK OZIMY

#słodyszek rzepakowy #chowacz czterozębny

PSZENICA OZIMA

#skrzypionki #mszyce

JABŁOŃ

#zwójkówki #mszyca jabłoniowa #mszyca jabłoniowo-babkowa

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

#gąsienice: #bielinka kapustnika i #rzepnika, #piętnówki kapustnicy, #tantnisia krzyżowiaczka, #mszyca kapuściana

LEŚNICTWO

#szeliniak sosnowiec #korniki

O PRODUKCIE

 

KIEDY STOSOWAĆ I W JAKICH DAWKACH?

ROŚLINY ROLNICZE

RZEPAK OZIMY

słodyszek rzepakowy
 • zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy
  widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy
  widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57)

PSZENICA OZIMA

skrzypionki
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia
  (BBCH 55-59)
mszyce
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy
  kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73)

ROŚLINY SADOWNICZE

JABŁOŃ

zwójkówki
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: stosować przed kwitnieniem na zimujące gąsienice zwojkówek, od początku rozwoju kwiatostanu
  do końca fazy różowego pąka (BBCH 51-57)
mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy,
  gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości – mszyca jabłoniowa (BBCH 69-75) lub do końca fazy
  początkowego opadania owoców (BBCH 69-73)

ROŚLINY WARZYWNE

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika,
piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic, gdy glówka osiąga 50%-60% typowej
  wielkosci (BBCH 45-46)
mszyca kapuściana
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, gdy główka osiąga 20%-30% typowej
  wielkości (BBCH 42-43)

LEŚNICTWO

SADZONKI SOSNY ZWYCZAJNEJ

szeliniak sosnowiec
 • zalecane stężenie: 0,5-1,25% (500-1250 ml środka w 100 l wody)
 • termin stosowania: środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce
  stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną, stosując 50-100 l cieczy na ha

ZABEZPIECZANIE SUROWCA DRZEWNEGO I ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH

korniki
 • zalecane stężenie: 0,1-0,8% (100-800 ml środka w 100 l wody)
 • stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna
 • środek w wyższych z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika

 

SHERPA 100 EC

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

CHOWACZ PODOBNIK

Chrząszcze o długości 2,5 do 3 mm, barwy ciemnoszarej, na środku przedplecza mają jaśniejszą, wąską linię. Pokryte są gęstymi białawymi łuskami oraz mają czarno-brunatne stopy odnóży.

SŁODYSZEK RZEPAKOWY

Chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych, o wielkości od 1,5 do 2,5 mm, podłużnie owalny, z zielono-niebieskawym połyskiem na grzbiecie.

Ochrona insektycydowa

Usuwanie insektów z pól rzepaku można podzielić na dwie fazy: do kwitnienia i kwitnienie.

Ochrona insektycydowa – kwitnienie i ochrona łuszczyn

Zapobieganie pojawienia się owadów szkodliwych na polach rzepaku w okresie kwitnienia oraz ochrona łuszczyn.

Produkty Siedziba Oddziały