SIARKOMIX G

NAZWA CHEMICZNA: Siarczan wapnia granulowany typ (D.1)

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Karta charakterystyki produktu

Materiały do pobrania

Karta charakterystyki produktu

O PRODUKCIE

Pierwszy w Polsce siarczan wapnia granulowany. Nawóz w formie siarczanowej o bardzo wysokiej przyswajalności. Wysoka rozpuszczalność gwarantuje odpowiednią mobilność siarki i wapnia w profilu glebowym. Postać siarczanowa nawozu zapewnia wysoki stopień łączenia i utrzymywania się w strukturze glebowej. Dzięki temu nawóz jest odporny na wypłukiwanie, a więc zapewnia stały dostęp roślinom do siarki i wapnia.

ZALETY

 • źródło ważnych makro- i mikroskładników,
 • odpowiednie odżywienie łatwo przyswajalną siarką i wapniem,
 • prawidłowa synteza tłuszczów w roślinach oleistych, szczególnie w rzepaku
 • wzrost zawartości węglowodanów w uprawach
 • obniżenie poziomu azotanów, wzrost zawartości białka
 • optymalna gospodarka azotem, blokowanie metali ciężkich, m.in. kadmu, ołowiu,
 • prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz komórkowego,
 • większa odporność roślin na przemarzanie i susze oraz patogeny i grzyby,
 • reguluje kwasowość pH gleby,
 • efektywnie podnosi wielkość i jakość plonów od 20% do 60%,
 • nie zakwasza - w odróżnienie od pozostałych nawozów siarkowych - przy jednoczesnym dostarczaniu odpowiednich dawek siarki,
 • wyrównana i stabilna granula gwarantuje prosty i równomierny wysiew.

ZASTOSOWANIE I TERMINY WYSIEWU

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia wszystkich rodzajów roślin w uprawach polowych, sadowniczych, ogrodniczych, użytków zielonych. Siarkomix G należy stosować pod zboża, rośliny oleiste, krzyżowe, okopowe, a szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę tj.: rzepak, kukurydza, gorczyca, lucerna, burak cukrowy, trawy.

UPRAWY POLOWE: stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych. Najlepiej bardzo wczesną wiosną lub jesienią, przedsiewnie i pogłównie. Produkt można stosować zimą.

SADOWNICTWO I WARZYWNICTWO: ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy terminy powinny być ustalane indywidualnie dla konkretnej grupy upraw. Tradycyjnie przedsiewnie, wczesną wiosną, międzyrzędowo, jesienią po zbiorach.

UŻYTKI ZIELONE: pogłównie wczesną wiosną lub jesienią. Jeżeli zachodzi taka potrzeba można stosować między pokosami.

DAWKOWANIE

Wielkość dawki należy ustalić indywidualnie na podstawie obecnego poziomu siarki oraz poziomu zapotrzebowania konkretnej uprawy na siarkę (SO3).

Rodzaj uprawy Zalecane dawkowanie Wskazane pH
użytki zielone 300 kg 6,0
kukurydza 400 7,0
pszenica 300 6,5
żyto 200 6,0
jęczmień 300 7,0
owies 200 6,0
pszenżyto 250 6,5
rzepak 500 7,0
burak cukrowy 500 7,0
burak ćwikłowy 450 7,0
ziemniak 350 6,0
marchew 400 7,0
kapusta 500 7,5
cebula 250 7,0
seler 500 7,0

Straty siarki z gleby są bardzo zróżnicowane i z reguły duże. Z plonem roślin wynoszone jest od 20kg do 80kg S z hektara. Wymyciu z gleby ulega 30kg do 50kg, a z gleb intensywnie nawożonych do 80kg S. Siarka należy do pierwiastków szczególnie ruchliwych czyli bardzo szybko ulega wypłukaniu. Najmniej siarki zawierają gleb lekkie o niskiej zawartości próchnicy. Obecnie ubogich w siarkę jest ponad 70% naszych gleb. Siarkomix G należy stosować pod zboża, rośliny oleiste, krzyżowe, okopowe, a w szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę tj.: rzepak, kukurydza, gorczyca, lucerna, burak cukrowy, trawy.

SIARKOMIX G

SKŁAD NAWOZU

Właściwości Jednostka Wielkość
SO3 [ % ] 40-45
CaO [ % ] 30-35
rozpuszczalność [ % ] 100
wilgotność [ % ] ≥ 3
odczyn [ pH ] 9
granulacja [ mm, % ] 3 ÷ 6 - min. 90%
gęstość nasypowa [ kg/dm] 1,15
kolor - odcienie bieli

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały