żyto ozime SU COSSANI F1

HODOWCA: Saaten Union

REJESTRACJA: Niemcy, 2014 r.

  • Wysokie plonowanie
  • Niskie wymagania glebowe
  • Wysoka jakość ziarna
Materiały do pobrania

PLONOWANIE

SU Cossani F1 to odmiana mieszańcowa typu TURBO, czyli o wydłużonym okresie pomiędzy kwitnieniem a dojrzałością. Sprzyja to dobremu wypełnieniu ziarna i budowaniu rekordowych plonów, które w przypadku SU Cossani F1 są istotnie rekordowe – w ocenie BUNDESSORTENAMT (Niemcy, 2016) na poziomie A1 (niski poziom agrotechniczny) odmiana została oceniona maksymalnie – 9, a na poziomie A2 prawie maksymalnie – 8.
W trzyleciu 2011–2013 w badaniach prowadzonych na terenie całych Niemiec (BSA) uzyskano średni plon na poziomie A2 (podwyższona agrotechnika) w wysokości 103,1 dt/ha. Ten rewelacyjny wynik możliwy jest dzięki systemowi TURBO i charakterystycznemu dla odmiany bardzo dużemu średniemu zagęszczeniu kłosów – aż 606 szt. na m2.

CECHY ODPORNOŚCIOWE

SU Cossani F1 to odmiana dobrze oceniona przez BSA pod względem odporności na choroby. Odporność na sporysz została oceniona na 5, co stanowi średnią dla ogółu odmian, ale zarazem jeden z najlepszych wyników wśród odmian mieszańcowych. Również dobre oceny SU Cossani F1 osiągnęła w przypadku rdzy brunatnej i rynchosporiozy (4).
Rośliny o średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie, bardzo silnie krzewiące się – maksymalna ocena (9).

 

JAKOŚĆ

SU Cossani F1 jest odmianą uniwersalną, rekomendowaną przez hodowlę do użytkowania na cele konsumpcyjne – zarówno na mąkę, jak i na cele paszowe. Notuje średnie oceny poszczególnych parametrów jakościowych: liczba opadania – 6, zawartość białka – 5, zawartość skrobi – 6.
W ocenie BSA ziarno tej odmiany jest dość grube (5).

Norma wysiewu

2 jednostki siewne* (js) na ha – normalny termin siewu dla żyta.
*js = 1 000 000 ziarniaków
Materiał siewny zawiera 10-procentową domieszkę żyta liniowego.

PODSUMOWANIE

SU Cossani F1 to uniwersalna odmiana o wysokim potencjale plonowania. Jej ważną zaletą jest wysoka odporność na sporysz.

 

  WYKRES 1. Ocena plonowania odmian żyta ozimego wg BSA Niemcy 2016.

  WYKRES 2. Ocena MTZ wg BSA 2014.

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Dlaczego warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny?

Wysiewanie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ma uzasadnienie ekonomiczne. Dlaczego warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny z Chemirolu? Recepta na sukces

Produkty Siedziba Oddziały