SULFAMMO 23N PROSESS

NAZWA HANDLOWA: SULFAMMO 23N PROSESS

NAZWA CHEMICZNA: azotan amonu

FORMUŁA: N 23, 7 CaO, 3 MgO, 31 SO3, N-process

NUMER PKWiU: 20.15.39.0

O PRODUKCIE

Efektywne pobieranie

 • dwie najefektywniejsze formy azotu: amonowa i amidowa,
 • azot uwalniany inteligentnie wg krzywej pobierania roślin,
 • MEZOCALC – neutralizacja zakwaszającego działania nawożenia azotowego,
  regulacja mokro pH,
 • synergia S i Mg wspomagająca efektywność przemian N,
 • kompleks N-PROCESS – szybsza asymilacja i transformacja azotu – maksymalne
  ograniczenie jego strat wynikających z ulatniania i wymywania,
 • aktywna stymulacja pobierania azotu przez system korzeniowy.

Szybka transformacja

 • kompleks N-PROCESS stymuluje produkcję reduktazy azotanowej oraz produkcję białka,
 • dostępna siarka, podnosi efektywność wykorzystania azotu.

Wyższa dostępność N z gleby

 • MEZOCALC – optymalne mikro pH wokół granuli nawozu i systemu korzeniowego,
 • buforowanie zakwaszającego działania nawożenia azotowego,
 • aktywacja azotu glebowego.

Zmniejszenie strat azotu

 • dwie formy azotu: amonowa i amidowa,
 • stała dostępność dostosowana do kinetyki pobierania,
 • siatka organiczno-wapniowa zabezpieczająca przed ulatnianiem i wymywaniem azotu.

Lepsze parametry jakościowe

 • poprawa parametrów jakościowych plonu pszenicy – gluten, liczba opadania, MTZ,
 • zapewnienie wysokiej zawartości skrobi w ziarnie kukurydzy,
 • uzyskanie maksymalnego plonu suchej masy oraz zapewnienie wysokiej zawartości
  włókna strawnego (więcej energii) w kukurydzy na kiszonkę,
 • poprawa parametrów handlowych w ziemniakach (sucha masa, skrobia),
 • mniej szkodliwych azotanów w roślinach,
 • lepsze zaolejenie nasion rzepaku,
 • zwiększenie ilości i jakości cukru w burkach cukrowych (polaryzacja).

SKŁAD NAWOZU

Azot (N)

• forma amonowa

• forma amidowa

23,0%

11,0%

12,0%

Magnez (MgO)

3,0%

Siarka (SO3)

31,0%

MEZOCALC

12,5%

N-PROCESS

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały