SY Multitop FAO 240

HODOWCA: Syngenta

REJESTRACJA: Polska, 2011 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

 • mieszaniec pojedynczy
 • rośliny średniowysokie z umiarkowanie eksponowaną cechą przedłużonej zieloności stay green
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Przemysł Młynarski

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85 000
stanowiska średnie 83 000

 

Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk najlżejszych, łatwo przepuszczalnych.

Charakterystyka

 • wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony wynikami doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK
 • duża stabilność plonowania w różnych warunkach klimatycznych
 • mocny wigor roślin po wschodach, także w okresie wiosennych chłodów
 • wczesne oddawanie wody z ziarna pod koniec okresu dojrzewania roślin
 • wyśmienita zdrowotność roślin wg doświadczeń rejestrowych:
  »» niższy od wzorca stopień porażenia kolb grzybami fuzaryjnymi – 8% (wzorzec = 12%)
  »» najlepsza ocena tolerancji na porażenie roślin omacnicą prosowianką, tj. 15% roślin porażonych (wzorzec = 19%)
 • bardzo dobra odporność na wyleganie łodygowe.
 • ODMIANA REKOMENDOWANA DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

TYP KOLBY: fix
ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: zbliżone do flint

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały