TREGUS 500 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) - 500 g/l (44,64 %)

RODZAJ ŚRODKA: regulator wzrostu

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU  ROŚLIN w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu roślin uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.

DZIAŁANIE ŚRODKA

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).

Liczba zabiegów: 1.

W uprawie pszenicy ozimej w celu zwiększenia redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania zaleca się stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej ze środkami:

  1. Mepik 300 SL w dawce:

Tregus 500 EC 0,15 l/ha + Mepik 300 SL 1,0 l/ha

Termin stosowania: stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy trzeciego kolanka (BBCH 30-33).

Liczba zabiegów: 1.

  1. CCC 720 SL w dawce:

Tregus 500 EC 0,15 l/ha + CCC 720 SL 1,0 l/ha

Termin stosowania: stosować od końca krzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 29-33).

Liczba zabiegów: 1.

 

Środek można również stosować w dawkach dzielonych:

Maksymalna  i zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania:

Pierwszy zabieg: 0,15 l/ha

Drugi zabieg: 0,15 l/ha

 

Termin stosowania: w przypadku zastosowania  dawek dzielonych pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do trzeciego kolanka (BBCH 29-33), a następny zabieg po upływie 7 do 25 dni, od fazy trzeciego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 33-39).

Liczba zabiegów: 2.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych)

 

Pszenżyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku wzrostu źdźbła do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha

 

Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od  końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego  (BBCH 29-37).

Liczba zabiegów: 1.

 

Środek można również stosować dwukrotnie w sezonie :

Termin stosowania: W przypadku zastosowania środka dwukrotnie w sezonie,  pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego  (BBCH 29-37), a następny zabieg po upływie od 6 do 16 dni, od piątego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 35-39).

Liczba zabiegów: 2.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Jęczmień ozimy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-38).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Jęczmień jary

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Produkty Siedziba Oddziały