nowość

Owies Troll

HODOWCA: IGP Polska

REJESTRACJA: Niemcy, 2015 r.

  • odmiana karłowa
  • najwyższa odporność na wyleganie – 1
  • plon na poziomie odmian tradycyjnych
Materiały do pobrania

PLONOWANIE

TROLL należy do wąskiej grupy odmian o skróconej długości źdźbła. Posiada łan niższy przeciętnie o 30%, a jako odmiana niska plonuje na poziomie najlepszych odmian o tradycyjnej wysokości. BSA (Niemcy) oceniło potencjał plonowania TROLLA na 6 na poziomie A1 (niska agrotechnika) – to stanowi 101% wzorca (wg BSA, 2015), i 5 – na poziomie A2. W warunkach Centralnej Polski na plantacji nasiennej uzyskano plon ok 6,7 t/ha.

POKRÓJ ROŚLINY

TROLL to genetycznie uwarunkowany niski pokrój roślin oraz wyjątkowa odporność na wyleganie (1 – BSA). Odmiana ta prezentuje również wyjątkowa sztywność słomy, co umożliwia uprawę z ograniczeniem użycia regulatorów wzrostu. Wg badań BSA wysokość odmiany Troll powinna wynosić około
80 cm – podczas gdy średnia odmian tradycyjnych to około 110–115 cm. Na naszej plantacji nasiennej wysokość łanu wyniosła około 70 cm.

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Odmiana charakteryzuje się dobrą zdrowotnością. Przede wszystkim wykazano bardzo dobrą odporność na mączniaka – ocena 4 (wg BSA, 2016).

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Odmiana o bardzo dobrym wyrównaniu >2,0 mm – ocena BSA – 8, oraz wysokiej wadze hektolitrowej – ocena 5 (wg BSA, 2015). Dobrą cechą jakościową odmiany.

PODSUMOWANIE

TROLL z pewnością zyska w Polsce zwolenników, gdyż jako odmiana niska, nie wylegająca, wczesna i o bardzo wysokim plonie dobrej jakości może być uprawiana intensywnie – w czystym siewie na terenie całej Polski.

   Porównanie wysokości odmiany Troll w stosunku do wysokości przeciętnej odmiany owsa.

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały