ULTRA 10 NPK 10-26-26

NAZWA HANDLOWA: ULTRA 10 NPK 10-26-26

NAZWA CHEMICZNA: nawóz wieloskładnikowy

FORMUŁA: NPK (S) 10-26-26 (4)

NUMER PKWiU: 20.15.71.0

O PRODUKCIE

Najbardziej skoncentrowany polowy nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do fosforu.

Nawóz trójskładnikowy o bardzo wysokiej sumarycznej koncentracji azotu, fosforu i potasu. Zawiera łącznie 62% tych pierwiastków, w tym 10% azotu amonowego. W skład Ultra 10 wchodzi także siarka w formie siarczanowej (4% SO3).

Cechą szczególną tego produktu jest wyjątkowa rozpuszczalność składników pokarmowych w wodzie. Fosfor jest tu obecny w formie bezpośrednio pobieranej przez roślinę. Gwarantuje to wysoką efektywność nawożenia oraz dostępność składników odżywczych w najbardziej stresowych okresach wegetacji. Obecność kationu amonowego sprzyja lepszemu pobieraniu przez rośliny jonów fosforanowych, zarówno tych pochodzących ze składników nawozu, jak i już obecnych w glebie.

Ultra 10 ma bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, co pozwala na jego szerokie i uniwersalne stosowanie. Polecany jest do nawożenia przedsiewnego wszystkich gatunków roślin, zwłaszcza tych uprawianych na glebach o zasobności w fosfor niższej niż w potas. Bardzo dobre rezultaty daje użycie go do startowego (równoczesnego z siewem nasion) nawożenia kukurydzy.

SKŁAD NAWOZU

Azot (N) amonowy 10%
Fosfor (P2O5)pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, w tym:
  • Fosfor (P2O5)pięciotlenek fosforu rozpuszczalny
26%
 
  • 24%
Potas (K2O)tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie rozpuszczalny w wodzie 26%

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały