ULTRA GRAN

NAZWA HANDLOWA: ULTRA GRAN

NAZWA CHEMICZNA: dwuamid kwasu węglowego [(NH2)2CO]

FORMUŁA: N 46

NUMER PKWiU: 20.15.31.0

O PRODUKCIE

Wysoce skuteczny nawóz azotowy, pozwalający na precyzyjny i szeroki rozsiew.

UltraGran jest nawozem granulowanym o 46% zawartości azotu amidowego, czyli najwyższą możliwą wartość wśród wszystkich stałych nawozów azotowych. Azot w formie amidowej (NH2) podlega w glebie procesowi hydrolizy, w wyniku którego przekształca się w formę amonową (NH4). Ta forma jest zatrzymywana w kompleksie sorpcyjnym gleby, zaś jego część przechodzi (w procesie nitryfikacji) w formę saletrzaną (NO3). Zapewnia to roślinom stały i równomierny dostęp do tego składnika w całym okresie wegetacji.

UltraGran jest wyrównanym, stabilnym i trwałym granulatem, wygodnym w transporcie i magazynowaniu, gwarantującym równomierny wysiew przy dużym zakresie szerokości rozsiewu (do 36 metrów). Jest dostosowany do wszystkich typów rozsiewaczy i doskonały dla rolnictwa precyzyjnego. Może być stosowany samodzielnie doglebowo, pogłównie lub dolistnie. Można go łatwo mieszać z fosforanem amonu i/lub z nawozami potasowymi. Jest to najbardziej powszechna forma nawozu azotowego używana obecnie na świecie.

SKŁAD NAWOZU

Azot (N) amidowy 46%

 

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały