ULTRA KORN NP. 20-20

NAZWA HANDLOWA: ULTRA KORN NP. 20-20

NAZWA CHEMICZNA: mieszanina siarczanu amonu i wodorofosforanu diamonu

FORMUŁA: NP (S) 20-20 (35)

O PRODUKCIE

Idealna kompozycja składników na start wegetacji, m.in. kukurydzy.

Nawóz azotowo-fosforowy z siarką i cynkiem. Wszystkie jego składniki są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, co zapewnia błyskawiczną ich dostępność dla roślin. Polecany jest do przedsiewnego nawożenia roślin uprawnych o dużych wymaganiach odnośnie siarki, np. kukurydzy, rzepaku i ziemniaków.

UltraKORN to innowacyjny produkt o proporcji 1:1 azotu (w formie amonowej) do fosforu. Dzięki temu tworzy się synergia tych pierwiastków, zwiększeniu ulega efektywność pobierania składników i łagodzone jest niekorzystne oddziaływanie pogody (np. niskiej temperatury) na rośliny.

Bardzo ważny jest dodatek cynku. Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu auksyn hormonów odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost i rozwój korzeni. Dlatego powinien on być dostępny od samego początku wegetacji. Stymuluje fotosyntezę i pobieranie azotu, co przekłada się na wyższy plon. W kukurydzy prowadzi do wytworzenia większych i lepiej uziarnionych kolb.

UltraKORN jest szczególnie polecany do stosowania z równoczesnym siewem nasion, czyli do tzw. zlokalizowanego nawożenia, które pozwala umiejscowić granule obok nasion. Dzięki temu uzyskuje się wysoką efektywność nawożenia, nawet w chłodnych okresach. Produkt można mieszać z solą potasową, siarczanem potasu lub siarczanem magnezu.

SKŁAD NAWOZU

Azot (N) amonowy 20%
Fosfor (P2O5)pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, w tym:
 
Fosfor (P2O5)pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

20%

 

19%

Siarka (SO3)trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie 35%
Cynk (Zn)rozpuszczalny w wodzie
0,4%

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały