ULTRA MOCZNIK

NAZWA HANDLOWA: ULTRA MOCZNIK

NAZWA CHEMICZNA: dwuamid kwasu węglowego [(NH2)2CO]

FORMUŁA: N 46

NUMER PKWiU: 20.15.31.0

O PRODUKCIE

Uniwersalny nawóz azotowy, polecany również do stosowania dolistnego.

Wśród nawozów azotowych mocznik wyróżnia się największą zawartością składnika pokarmowego (N) oraz jego organiczną formą. Zawiera bowiem 46% azotu w formie amidowej (NH2). W warunkach glebowych forma ta przechodzi w postać amonową (NH4), która w toku dalszych przemian może przejść w formę azotanową (NO3). Intensywność procesu przemiany mocznika zależy głównie od temperatury, wilgotności, odczynu gleby oraz aktywności mikrobiologicznej.

UltraMocznik jest nawozem uniwersalnym, który może być stosowany przedsiewnie jak i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne. UltraMocznik powoduje 2-4 krotnie mniejsze zasolenie gleby niż inne formy azotu oraz wpływa na mniejszą akumulację azotanów w roślinach.

Niezwykle ciekawe jest też stosowanie dolistnie czyli oprysku roztworem wodnym. Forma amidowa azotu sprawia, że charakteryzuje się znacznie mniejszymi właściwościami parzącymi niż inne nawozy azotowe. Jednakże stężenie nawozu w cieczy musi być dostosowane do gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Aplikacja dolistna łącznie z siarczanem magnezu zwiększa bezpieczeństwo zabiegu i efektywność plonotwórczą zawartych w cieczy roboczej pierwiastków.

SKŁAD NAWOZU

Azot (N) amidowy 46%

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały