UPL DIQUAT

SUBSTANCJA CZYNNA: jon dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g (17%) w 1 litrze środka

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak

FORMULACJA: koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#desykacja

O PRODUKCIE

Środek chwastobójczy przeznaczony do desykacji (podsuszania) niektórych roślin uprawnych i zwalczania chwastów, w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego. Stosowany nalistnie. Przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji plantacji:
rzepaku, lnu oleistego, desykacji plantacji nasiennych, koniczyny białej i czerwonej oraz bobu.

Środek ochrony roślin UPL Diquat stosuje się w celu:
− polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka oraz zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
− przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw poprzez przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka oraz zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw
− ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.

DZIAŁANIE

Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany.
Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie.
Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.


KIEDY STOSOWAĆ I W JAKICH DAWKACH?

Wyższe z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte, w warunkach silnego zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów.

ROŚLINY ROLNICZE

 • Termin stosowania środka ustala się w zależności od przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju, od grupy wczesności odmiany, przeznaczenia ziemniaków, wielkości bulw oraz stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka.

  Termin uwzględniający zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych:
 • Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie (IHAR Oddział Bonin, lokalne oddziały Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa).
 • Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na ogół:
  – odmiany wczesne od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
  – odmiany średniowczesne od I do II dekady sierpnia,
  – odmiany późne do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka).

  Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka:
 • W programie ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
 • Termin zbioru: w 10-14 dni po zastosowaniu środka UPL Diquat.
 • Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.
 • UPL Diquat należy stosować w dawkach dzielonych:
  – Pierwszy zabieg w dawce 2-3 l/ha,
  – Drugi zabieg w 4-7 dni po pierwszym zabiegu, w dawce 2 l/ha.
UPL DIQUAT

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały