VAPIANO

HODOWCA: Syngenta

REJESTRACJA: Polska, 2016 r.

TYP ODMIANY: populacyjna

  • Wysoki potencjał plonowania i podwyższona tolerancja na opóźnienie terminu siewu.
  • Znakomita regeneracja roślin po zimie w połączeniu z wczesnym kwitnieniem i dojrzewaniem roślin gwarantuje szybki zbiór z pola.
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

Wysoki plon nasion w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2013-2015 - 50,5 dt/ha = 102% wzorca

Zawartość tłuszczu

Wysoka – 48,6% COBORU w latach 2013–2015

Plon tłuszczu

Wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do nieco opóźnionego
Norma wysiewu – 50–60 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna
Pokrój roślin – rośliny niższe o małym stopniu ugięcia łanu

 

Tolerancja
niska średnia wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych

 

Wymagania glebowe
małe średnie duże

 

  Średni plon odmiany Vapianio w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU [dt/ha].

 

  Plon nasion odmiany SY Polana w regionach kraju w doświadczeniach porejestrowych COBORU [dt/ha].

Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016

Przezimowanie odmian rzepaku w GR E. Dutkowski, Suchodębie k. Kutna, woj. łódzkie, kwiecień 2016 r..

 

Polecane produkty

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały