WAP MAG

NAZWA CHEMICZNA: Ca-Mg 28-16

O PRODUKCIE

PRZEZNACZENIE

Nawóz przeznaczony jest do utrzymania w glebie odpowiedniej zawartości makroelementów, takich jak: magnez, wapń i siarka. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby, niezależnie od ich struktury. Może być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanek nawozowych przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

WŁAŚCIWOŚCI

WAP MAG zawiera 28% wapnia (CaO) w postaci siarczanowej i węglanowej, 16% magnezu (MgO) w postaci siarczanowej i węglanowej oraz maksymalnie 10% siarki (SO3). Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności formy składników występujących w nawozie sprzyjają systematycznemu uwalniania składników z granuli w całym okresie wegetacji.

WAPŃ zapewnia ukorzenienie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych. Węglanowa forma wapnia dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.

MAGNEZ zapewnia dużą zawartość białka w ziarnie i paszach, efektywne pobieranie i przetwarzanie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków niepożądanych - melasotworów), dużą zawartość tłuszczu w nasionach roślin strączkowych i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin oraz polepsza wartość wypiekową ziarna pszenic konsumpcyjnych.

SIARKA reguluje wykorzystywanie azotu oraz zwiększa zawartość białka w paszach i żywności.

ZASADY STOSOWANIA

WAP MAG jest nawozem przedsiewnym. Należy go zmieszać z glebą do głębokości 15 cm. Mieszanki z innymi nawozami najlepiej jest sporządzać bezpośrednio przed wysiewem.

DAWKI (KG/HA)

Stosowana dawka nawozu powinna mieścić się w granicach 130-480 kg/ha (tj. 20-60 kg MgO/ha), przy czym ewentualnej jej korekty należy dokonać w zależności od zasobności gleby w wapń i magnez.

WAP MAG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały