WAPNIAK JURAJSKI G

NAZWA CHEMICZNA: Kreda standardowa, granulowana typ G.1.5a

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Wapno kredowe w formie granulowanej o reaktywności i rozpuszczalności 100%. Wyprodukowane z mączki wapiennej uzyskiwanej w procesie rozdrabniania naturalnych złóż wapieni kredowych z geologicznego okresu dolej kredy i wczesnej jury. Dzięki procesowi rozdrabniania możliwe jest uzyskanie frakcji na poziomie 0-100 mikronów. Dodatkowo proces suszenia i czyszczenia gwarantuje otrzymanie surowca o najwyższych właściwościach fizyko-chemicznych. Maksymalne rozdrobnienie, wiek geologiczny,
wysoka reaktywność gwarantuje bardzo szybkie i efektywne wnikanie w strukturę gleby. Bardzo wysoka rozpuszczalność stymuluje glebę do szybkiej zmiany pH oraz prawidłowego rozwoju i wzrostu upraw.
Nawóz o wyjątkowo stabilnej granuli i bardzo niskiej wilgotności.

Główne zalety:

 • reaktywność i rozpuszczalność 100%
 • szybka regulacja odczynu gleby (pH)
 • selektywna regulacja pobierania jonów jednowartosciowych
 • źródło drogocennego wapnia (Ca) jako pierwiastka wzrostu (makroskładnika)
 • prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz komórkowego poprawa struktury gleby (tworzenie struktury agregatowej)
 • optymalna gospodarka azotem i fosforem oraz blokowanie metali ciężkich m.in. kadm, ołów
 • odpowiednia gospodarka wodna warstwy ornej
 • zwiększa odporność roślin na stresy, w tym: susze, przemarzanie oraz zakarzenia patogenami i grzybami
 • efektywnie podnosi wielkość i jakość plonów od 20% do 60%!
 • przeciwdziała zjawisku "utajnionych niedoborów"
 • wyrównana i stabilna granula gwarantuje prosty i równomierny wysiew

ZASTOSOWANIE I TERMINY WYSIEWU
Nawóz przeznaczony do odkwaszania i nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych, sadowniczych, ogrodniczych oraz użytków zielonych.
Wapniak Jurajski® G należy szczególnie stosować na gleby o wysokim stopniu zakwaszenia (niskim pH) oraz ubogich w wapń (Ca).

UPRAWY POLOWE:

 • Stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych.
 • Najlepiej wiosną i jesienią przedsiewnie, w razie potrzeby pogłównie.
 • Produkt można stosować zimą.

SADOWNICTWO I WARZYWNICTWO:

 • Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grup roślin terminy powinny być ustalane indywidualnie dla konkretnej uprawy.
 • Tradycyjnie przedsiewnie, wczesną wiosną, międzyrzędowo, jesienią po zbiorach.

UŻYTKI ZIELONE:

 • Pogłównie wczesną wiosną lub jesienią.
 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba można stosować między pokosami.

Dawkowanie

Rodzaj uprawy Zalecane dawkowanie (kg) Wskazane pH
użytki zielone 500-1000 6,0
kukurydza 500-1000 7,0
pszenica 500-1000 6,5
żyto 200-500 6,0
jęczmień 500-1000 7,0
owies 200-500 6,0
pszenżyto 300-700 6,5
rzepak 500-1000 7,0
burak cukrowy 500-1000 7,0
burak ćwikłowy 500-1000 7,0
ziemniak 300-600 6,0
marchew 500-1000 7,0
kapusta 500-1000 7,5
cebula 300-600 7,0
seler 300-600 7,0
     
WAPNIAK JURAJSKI G

SKŁAD NAWOZU

Właściwości fizyko-chemiczne

Właściwości Jednostka Wielkość
CaCO3 [ % ] 95-98 
CaO [ % ] 50-53
Ca [ % ] 36-40
Liczba zobojętnienia   55
Reaktywność [ % ] 100
Granulacja [ mm, % ] 3-6, min. 90%
Gęstość nasypowa [ kg / dm3 ] 1,25/dm3 
Kolor   odcienie bieli

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały