Wapniak Magnezowy Granulowany

O PRODUKCIE

Wapniak Magnezowy Granulowany produkowany w zakładzie produkcyjnym AgroCalc stosowany w rolnictwie gwarantuje zaspokajanie roślin w podstawowe składniki odżywcze: wapń i magnez. Surowiec do produkcji Wapniaka Magnezowego Granulowanego powstaje z przerobu skał wapiennych-ekologicznie czystego złoża dolomitów dewońskich i triasowych zlokalizowanych w woj. śląskim .

Zastosowanie surowca o dużej zawartości magnezu, wysokim stopniu rozdrobnienia w połączeniu z najnowocześniejszą technologią granulacji pozwoliło na uzyskanie nawozu wapniowo – magnezowego o wysokich parametrach fizyko-chemicznych:

MgO – 15%

CaO – 32 %

Liczba zobojętnienia – 52

Granulacja: 2-7 mm

 

Zalety stosowania produktu (nawozu):

  • zaspokojenie zapotrzebowania roślin w drogocenny wapń (Ca) i magnez (Mg),
  • występujący w nawozie magnez (Mg)  zapewnia efektywne pobieranie i  przetwarzanie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach, dużą zawartość tłuszczu w nasionach roślin strączkowych i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin,
  • występujący w nawozie wapń (Ca)  zapewnia dobre ukorzenianie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych,
  • obniżenie-regulacja PH gleby,
  • poprawianie struktury gleby (gruzełkowatość),
  • poprawa wzrostu, wigor i zdrowotność roślin oraz zwiększenie ich plonowania,
  • wyrównana i stabilna granula ( 2-7 mm) gwarantująca prosty i równomierny wysiew.

 

Wapniak Magnezowy Granulowany
Produkty Siedziba Oddziały