Wapniak Nawozowy Granulowany

O PRODUKCIE

Wapniak Nawozowy Granulowany produkowany w zakładzie produkcyjnym AgroCalc jest gwarantem skuteczności i efektywności działania. Surowiec do produkcji Wapniaka Nawozowego Granulowanego powstaje z przerobu skał wapiennych, młodych złóż „polskie trawertyny” pochodzącego ze złóż o najbogatszej zawartości węglanu wapnia w Polsce.

Zastosowanie takiego surowca o najwyższym stopniu rozdrobnienia, posiadaną wiedzę techniczną, rzetelną pracę oraz doświadczenie nabyte w trakcie wielu badań nad produktem, a także w połączeniu z najnowocześniejszą technologią granulacji pozwoliło na uzyskanie nawozu wapiennego o najwyższych parametrach fizyko-chemicznych:

 • Reaktywność  do  98%
 • CaCO3 – 96%
 • CaO – 54,0%
 • Liczba zobojętnienia – 53,5
 • Granulacja od 2 mm do 6 mm
 • Surowiec – 100% mączka wapienna ( uziarnienie od 0,0 do 0,1 mm )

Zalety stosowania produktu (nawozu)

 • szybkie obniżenie-regulacja PH gleby,
 • reaktywność i rozpuszczalność do 98%,
 • regulacja PH gleby,
 • poprawianie struktury gleby (gruzełkowatość),
 • działanie nawozu jako „starter” uwalniający zawarte w glebie składniki pokarmowe,
 • pełne zaspokojenie zapotrzebowania roślin na drogocenny wapń (Ca) jako pierwiastka wzrostu,
 • stymulacja i rozwój systemu korzeniowego,
 • poprawa rozkładu resztek słomy i obornika tworzących próchnicę,
 • zwiększenie odporności roślin na susze i wymarzanie w okresie zimowym,
 • przeciwdziałanie występowaniu chorób fizjologicznych.
 • poprawa wzrostu, wigor i zdrowotność roślin oraz zwiększenie ich plonowania,
 • możliwość całorocznego nawożenia
 • wyrównana i stabilna granula ( 2-7 mm) gwarantująca prosty i równomierny wysiew,
 • poprawa wzrostu, wigor i zdrowotność roślin oraz zwiększenie ich plonowania.
Wapniak Nawozowy Granulowany
Produkty Siedziba Oddziały