WAPNO NAWOZOWE DOLOMIT

NAZWA CHEMICZNA: Wapno nawozowe zawierające magnez w postaci węglanowej

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Zalety:

 • odkwasza glebę, poprawiając jednocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę,
 • zwiększa plony,
 • zwiększa zawartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach,
 • poprawia cechy jakościowe roślin, oddziałując na zdrowotność produktów roślinnych przeznaczonych dla człowieka i zwierząt,
 • wzbogaca glebę w mikroelementy (bor, miedź, mangan, cynk, żelazo, molibden), które pełnią ważne funkcje: regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie barwników i enzymów,
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimy,
 • zapobiega degradacji gleby wywołanej niebezpieczeństwem skażenia metalami ciężkimi ,
 • szybko przyswajalny przez rośliny, ze względu na duży stopień rozdrobnienia łatwo przechodzi do roztworu glebowego,
 • można go stosować w różnych porach dnia.

Kiedy i w jakich warunkach stosować?

Wapno magnezowo-węglanowe można stosować na wszystkich glebach i pod wszystkie uprawy, w szczególności na glebach lekkich i kwaśnych oraz pod uprawy wymagające zwiększonej ilości magnezu. Stosowanie nawozu daje wysokie zwyżki plonów zbóż, roślin okopowych, warzyw. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy nawóz jest rozsiewany na ściernisko i przyorany. Można stosować go również bezpośrednio przed siewem i sadzeniem roślin. Nawóz powinien być mieszany z glebą na głębokość co najmniej 20 cm. Dla utrzymania właściwego odczynu gleby stosowanie nawozu należy powtarzać w okresach od 2 do 5 lat.

Dawkowanie

Wapno magnezowo-węglanowe powinno być stosowane w dawkach zależnych od odczynu pH i rodzaju gleby.

gleby zalecana dawka
lekkie 2-3 t/ha
średnie 3-4
ciężkie 4-5

Terminy stosowania

 • termin optymalny: lato/jesień przed orką,
 • termin dopuszczalny: zimą na zmarzniętą glebę lub wiosną pod uprawy przedsiewne.

Na użytkach zielonych można wysiewać nawóz jesienią po skoszeniu trawy lub wczesną wiosną.

WAPNO NAWOZOWE DOLOMIT

SKŁAD NAWOZU

Właściwości fizyko-chemiczne
granulacja 0-2 mm
MgO (tlenek magnezu) 18-20 %
CaO (tlenek wapnia) 30-32%
B (bor) 0,02%
Cu (miedź) 0,003%
Mn (mangan) 0,1%
Zn (cynk) 0,005%
Fe (żelazo) 1,51%
Mo (molibden) 0,02%
Produkty Siedziba Oddziały