YARALIVA™ TROPICOTE™

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Granulowane saletra wapniowa do stosowania posypowego z biodegradowalną otoczką.

CO WYRÓŻNIA POSYPOWE SALETRY WAPNIOWE YARALIVA™?
  • doskonałe źródło azotu, wapnia oraz boru (NitraBor™) w szybko przyswajalnych, saletrzanych formach;
  • biodegradowalna otoczka wpływająca na poprawę właściwości wysiewnych i równomierność dostępu składników dla roślin;
  • wpływ na wielkość plonu – szybko działająca forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;
  • wpływ na jakość plonu – wysoka zawartość natychmiast dostępnego wapnia poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;
  • pozytywny wpływ na strukturę gleby i poprawę jej właściwości powietrzno-wodnych oraz stabilizację odczynu.
ZALECENIA STOSOWANIA

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ stosuje się pogłównie w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 100 – 300 kg/ha, zależnych od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu:

  • w uprawach sadowniczych: na początku wegetacji oraz w okresie kwitnienia i wzrostu owoców;
  • w uprawach warzyw gruntowych: od 2-3 tygodni po wysadzeniu rozsady lub wschodach (2-3 krotnie) co 2-3 tygodnie.

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ w uprawach pod osłonami stosuje się w przypadku braku systemów umożliwiających podawanie nawozów łącznie z podlewaniem, przede wszystkim pogłównie, poprzez wysiew ręczny w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 2–3 kg kg/100 m2 w okresach zapotrzebowania roślin na azot i wapń. YaraLiva™ NitraBor™ jest zalecany w przypadku gatunków wymagających dodatkowego nawożenia borem oraz w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ten mikroelement (okres kwitnienia). W nawożeniu podstawowym posypowe saletry YaraLiva™ stosuje się tuż przed siewem/sadzeniem, głównie w przypadku kwaśnego odczynu i/lub niskiej zasobności podłoża w wapń, w dawce 3–5 kg/100 m2.

YARALIVA™ TROPICOTE™

SKŁAD NAWOZU

Zawartość składników pokarmowych
azot całkowity (N) 15,5%
azot w formie azotanowej (N-NO3) 14,4%
azot w formie amonowej (N-NH4) 1,1%
wapń (CaO) 26,3%
Produkty Siedziba Oddziały