ZESTAW HERBICYDÓW Fenoxinn 110 EC | Toto 75 SG | Galaper 200 EC

O PRODUKCIE

Zestaw herbicydów Fenoxinn 110 EC, Toto 75 SG, Galaper 200 EC sprzedawany we wspólnym opakowaniu.

 • 2 x 1 L herbicydu Fenoxinn 110 EC
 • 2 x 90 g herbicydu Toto 75 SG
 • 1 x 1 L herbicydu Galaper 200 EC

 

Fenoxinn 110 EC

 • szeroki zakres stosowania – możliwość stosowania zarówno w zbożach ozimych (pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu), jak i jarych (pszenicy oraz jęczmieniu)
 • wysokie stężenie substancji czynnej w 1 litrze produktu (110 g/litr) – wyższe niż w innych tego typu produktach występujących na rynku
 • sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wyczyńca polnego, miotły zbożowej i owsa głuchego
 • szeroki okres stosowania, nawet do późnych faz rozwojowych zbóż

SUBSTANCJA CZYNNA: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

DZIAŁANIE

Fenoxinn 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Fenoxinn 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści

ZWALCZANE AGROFAGI

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME

 • Chwasty wrażliwe na środek stosowany pojedynczo: wyczyniec polny
 • Chwasty wrażliwe na środek stosowany w mieszaninach zbiornikowych: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny
 • Chwasty średniowrażliwe na środek stosowany pojedynczo: miotła zbożowa
 • Chwasty średniowrażliwe na środek stosowany w mieszaninach zbiornikowych: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny

PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

 • Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy
 • Chwasty wrażliwe na środek stosowany w mieszaninach zbiornikowych: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
 • Chwasty średniowrażliwe na środek stosowany w mieszaninach zbiornikowych: fiołek polny, przetacznik perski

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO OZIME

 • Stosowanie pojedynczo:
  • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
  • Liczba zabiegów: 1.
 • Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
  W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek Fenoxinn 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
  • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
   Fenoxinn 110 EC - 0,5 l/ha + Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha + Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
  • Liczba zabiegów: 1.
 • Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

TOTO 75 SG

 • nowoczesna formulacja SG zapewniająca bardzo dobrą rozpuszczalność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej
 • nowoczesna formulacja SG zapewniająca bardzo dobrą rozpuszczalność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej
 • dwie uzupełniające się substancje aktywne
 • specjalista od walki z fiołkiem polnym, samosiewami rzepaku i innymi chwastami dwuliściennymi
 • dodatek adiuwantu wpływa na zwiększenie skuteczności w zwalczaniu miotły zbożowej
 • herbicyd pobierany przez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów

SUBSTANCJA CZYNNA: tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2% (682 g/kg)metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8% (68 g/kg)

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime

TOTO 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

DZIAŁANIE

TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w fazie 2-6 liści właściwych. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Toto 75 SG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 6ºC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC.

ZWALCZANE AGROFAGI

PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

#chaber bławatek, #fiołek polny, #gwiazdnica pospolita, #jasnota purpurowa, #mak polny, #maruna bezwonna, #miotła zbożowa, #niezapominajka polna, #przetacznik trójlistkowy, #przytulia czepna, #samosiewy rzepaku, #tasznik pospolity, #tobołki polne, #przetacznik bluszczykowy, #przetacznik perski

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha.
 • Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej.
 • Termin stosowania: W pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-30).
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

GALAPER 200 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l(19,9%)

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary

Galaper 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym.

DZIAŁANIE

Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

ZWALCZANE AGROFAGI

CHWASTY WRAŻLIWE

#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #maruna bezwonna, #poziewnik szorstki, #przytulia czepna, #rdest powojowaty, #tasznik pospolity, #tobołki polne

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE

#fiołek polny, #jasnota purpurowa, #przetacznik perski, #samosiewy rzepaku

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Termin stosowania: Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 1,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (fiołek polny, jasnota purpurowa) środek GALAPER 200 EC można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG w dawce:
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha
  • lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania GALAPER 200 EC 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

JĘCZMIEŃ JARY

 • Termin stosowania: Środek stosować w fazie krzewienia.
 • W uprawach jęczmienia jarego stosować środek GALAPER 200 EC w mieszaninie z środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG:
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
  • lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.
  • lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Ochrona herbicydowa zbóż wiosną

Ochrona herbicydowa to bodaj najważniejszy element uprawy zbóż. Niezwalczone chwasty konkurują z rośliną uprawną o wodę, światło, składniki pokarmowe czy przestrzeń, zmniejszając plon. Do ochrony zbóż przed chwastami przedstawiamy 5 sprawdzonych technologii. Odpowiednio dobrane w zestawy wyselekcjonowane produkty zwalczą wszystkie uciążliwe chwasty i rozwiążą problemy każdego pola.

Produkty Siedziba Oddziały