ZESTAW HERBICYDÓW Galmet 20 SG | Galaper 200 EC

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Zestaw herbicydów Galmet 20 SG i Galaper 200 EC sprzedawany we wspólnym opakowaniu.

Jeśli Twoim problemem jest bardzo duże nasilenie występowania różnorodnych chwastów na plantacji zbóż, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – pakiet herbicydów Galaper 200 EC i Galmet 20 SG. Połączenie tych dwóch preparatów pomoże zwalczyć niespotykanie szeroką paletę chwastów.

DLACZEGO PAKIET HERBICYDOWY GALAPER 200 EC + GALMET 20 SG?

 • Nowoczesne połączenie fluroksypyru i metsulfuronu metylu – substancji aktywnych zawartych w preparatach Galaper 200 EC i Galmet 20 SG – to najlepsze
  rozwiązanie dla plantacji o dużym nasileniu występowania chwastów.
 • Galaper 200 EC i Galmet 20 SG zapewniają uprawom zbóż pełne bezpieczeństwo. Mogą być aplikowane w późniejszych fazach rozwojowych i wciąż
  zachowują wysoką skuteczność chwastobójczą. Dobrze radzą sobie z chwastami w zaawansowanych fazach rozwoju.
 • Ten pakiet handlowy to najlepsze rozwiązanie do wykonania zabiegów korekcyjnych – poprawek po zabiegach jesiennych.
 • To także uzupełnienie produktów służących do eliminacji miotły zbożowej.

JAK DZIAŁA NA CHWASTY?

Pakiet herbicydowy Galaper 200 EC i Galmet 20 SG to optymalny wariant ochrony herbicydowej dla plantacji, na których problemem jest przytulia czepna, a także inne chwasty dwuliścienne, takie jak: chaber bławatek, rumianowate, maki, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku czy też coraz bardziej uciążliwe chwasty niższego szczebla: jasnoty, przetaczniki, fiołek, bodziszki.

 • Fluroksypyr – zawarty w preparacie Galaper 200 EC, jest szczególnie przydatny na plantacjach, których problemem jest silna ekspansja przytulii czepnej. Zwalcza ją niezależnie od wielkości. Cechuje się także wysoką skutecznością przy zwalczaniu chwastów niższego szczebla, np. jasnoty czy przetaczniki. Ponadto jest w pełni bezpieczny dla roślin uprawnych. Pierwsze objawy działania środka już po 2-3 dniach, zamieranie chwastów po 5–10 dniach.
 • l Metsulfuron metylu – to selektywny herbicyd o działaniu systemicznym zawarty w preparacie Galmet 20 SG. Skutecznie zwalcza takie chwasty jak: rumianowate, maki, chabry, samosiewy rzepaku, ostrożeń polny, fiołki, przetacznik perski, kurzyślad polny i niezapominajka polna. Ponadto najlepiej z dostępnych substancji na rynku zwalcza bodziszka drobnego. Wstrzymuje całkowicie lubogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2–4 tygodni od zastosowania.

GALMET 20 SG

SUBSTANCJA CZYNNA: metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg)

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary

GALMET 20 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym.

DZIAŁANIE

GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2 - 4 tygodni od zastosowania.

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY

 • Środek stosować w fazie krzewienia.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
 • W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka i chwastów średnio wrażliwych (fiołek polny, komosa biała) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

GALAPER 200 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l(19,9%)

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary

Galaper 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym.

DZIAŁANIE

Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

ZWALCZANE AGROFAGI

CHWASTY WRAŻLIWE

#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #maruna bezwonna, #poziewnik szorstki, #przytulia czepna, #rdest powojowaty, #tasznik pospolity, #tobołki polne

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE

#fiołek polny, #jasnota purpurowa, #przetacznik perski, #samosiewy rzepaku

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

 • Termin stosowania: Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 1,0 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (fiołek polny, jasnota purpurowa) środek GALAPER 200 EC można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG w dawce:
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha
  • lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania GALAPER 200 EC 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

JĘCZMIEŃ JARY

 • Termin stosowania: Środek stosować w fazie krzewienia.
 • W uprawach jęczmienia jarego stosować środek GALAPER 200 EC w mieszaninie z środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG:
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
  • lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.
  • lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALAPER 200 EC 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Produkty Siedziba Oddziały